Geniové Kabaly

24.04.2010 08:19

 

ELIFAS LÉVI praví na okraj kabbalistických evokací:
 

Evokovati ducha jest umění vniknouti v ideu tohoto ducha. Povzneseme-li se na jeho úroveň, strhneme ducha k sobě a on bude nám sloužiti. Neučiníme-li tak, strhne nás on a my budeme otročiti jemu.
Vyvolávání nechť je vždy odůvodněno a nechť vždy slouží dobrému účelu. Jinak je evokace šílený výkon, nebezpečný rozumu a zdraví.
Chceme-li evokovati z pouhé zvědavosti, abychom něco viděli, předem se připravme na neúspěch a zbytečnou námahu.
Pečeť kabbalistických geniů je talismanem, jenž slouží jako magnetický nástroj, neboť představuje vůli Božího Jména, kterou vysvětluje nákres pečetě. Charaktery mohou býti vryty do sedmi kovů aneb napsány na pergamen a pak záměrně posvěceny a magnetisovány. Tím se vytvoří magnetická střediska. Okouří se rituálními vůněmi a zabalí se do hedvábí a vloží do skleněné schránky, aby neztratily své síly. Nikomu jich nesmíme darovati, půjčiti nebo ukázati. Slouží nám k odmršťování světelných klamů. Prchaví duchové třesou se v jejich blízkosti, poněvadž jsou pevnými symboly a charaktery slova, jež z nich rozkazuje sobě a všem duchům.
Abychom dobře užívali magických klíčů, musíme si udržeti duševní jas a čistotu srdce; jinak by se staly nástroji čarodějnictví a hloupý a nečistý operatér stal by se jejich první obětí.