Gňánajóga - cesta poznání

06.11.2016 12:48

 

"Toto tělo, se ustanovuje jako pole. Kdo toto pozná, nazývá toho, kdo zná toto pole, znalcem pole. Poznej, že Já je znalcem na všech polích. To, co je poznání pole a znalce pole, je pravé poznání. Toto je pravda." Bhagavadgíta 13.2,3.

     Získávání pravého poznání je velice úzce spjato s cestou meditace. Získáním pravého poznání dosahuji hlubokého klidu, uklidněním a rozjímáním získávám poznání. Uvědomění si obou základních omylů dává bytosti nezkreslené vnímání mysli a jí vytvořené představy. Dosažení tohoto poznání přináší klid, který se opírá o velice podrobnou znalost fungování mysli, očištění všeho rušivého a uvědomění si pravého stavu věcí. Objektivně se člověk téměř nezmění, ale subjektivně dosáhne nejvyššího klidu a sebeovládání, které nevyruší nic, co se v okolním světě děje. Tento klid se zpětně přenese i do objektivní stránky života.
     Základní metodou pro hledání pravého poznání je sebedotazování (self-enquiry, átmavičára). V této metodě se při meditaci ptám na zdroj své mysli otázkou : "Kdo jsem Já?" a snažím se přesunout pocit Já do zdroje své mysli a stát se pouze pozorovatelem toho, co se v mysli děje. Toto setrvání je ze začátku pouze krátkodobé, protože naše nezkrocená mysl přemůže naše odhodlání nějakou rušivou myšlenkou, která odnese naši pozornost do nějaké vytvořené představy. V tu chvíli tělo sice stále sedí v meditaci, ale v mysli pobýváme někde jinde, u rodiny, v práci apod. V okamžiku, kdy si tuto lest mysli uvědomíme, zeptáme se : "Komu se ta myšlenka přihodila?" a odpovíme si : "Mně". Nyní použijeme základní otázku : "Kdo jsem Já?" a bez boje se vracíme zpět, do pozorovatele mysli.
     Každý další pokus by měl prodloužit pobyt v pozorovateli, až budeme v meditaci schopni setrvávat v pozorovateli velice dlouho. Pokud naše mysl strhává naši pozornost na nějaké téma, je nutno toto téma důkladně analyzovat. Musíme zjistit, proč je naše mysl schopna odvádět sem naši pozornost. Jistě se bude jednat o nějakou připoutanost, kterou se musíme na základě základních omylů mysli snažit odhalit, úplně pochopit a podle její povahy provést taková opatření, aby tato připoutanost ztratila moc nad naší pozorností.