Gnoseologie a duše

02.08.2014 09:04

Platónova teorie poznání je neoddělitelná od jeho učení o duši. Podle Platóna není vědění určeno každému. Filosofie ve smyslu láska k moudrosti není pro ty, kteří disponují pravdivým věděním nebo kteří neznají nic.

Filosofie není pro ty, kdo ovládají pravdivé poznání, tedy pro bohy. Ti totiž nemají proč usilovat o vědění, neboť ho už mají v plném rozsahu. Ale filosofie není ani pro ty, kdo nic nevědí, tj. pro nevzdělance, kteří jsou se sebou spokojeni a nemyslí si, že potřebují vědění, nechápou míru své nevzdělanosti. Filosofové jsou tedy lidé, kteří stojí mezi nevědomostí a poznáním a snaží se od nedokonalého poznání přejít k dokonalejšímu.