Guazzova klasifikace démonů

15.08.2015 18:47

Francesco Maria Guazzo připravil své rozdělení démonů podle předešlé práce Michaela Psella. Publikoval je v knize Compendium Maleficarum r. 1608.

 

  • Démoni vzduchu vyšší úrovně, nemají vazbu na člověka.
  • Démoni vzduchu nižší úrovně, zodpovídají za bouře.
  • Démoni země, pobývají na polích, v jeskyních a lesích.
  • Démoni vody, démoni ženského rodu, ničí vodní živočichy.
  • Démoni podsvětí země, zodpovídají za ochranu skrytých pokladů, způsobují zemětřesení a rozpadávání domů.
  • Démoni noci, jsou černí a zlí, vyhýbají se dennímu světlu.