Gyaltrul Rinpočhe

08.05.2014 09:05

Mezi buddhistickými mistry a učenci je Trungram Gyalturl Rinpočhe známý jako emanace velkého jogína Milarepy a je jedním z nejvyšších lamů linie Kagju v současnosti.  Jeho narození do rodiny Šerpy v Nepálu v roce 1968 doprovázelo mnoho příznivých znamení. 16. Karmapa Rinpočheho rozpoznal, když mu bylo 18 měsíců a předpověděl, že 4. Trungram Gyaltrul Rinpočhe bude zdrojem velkého užitku pro cítící bytosti.

Gyaltrul Rinpočhe studoval v klášteře v Rumteku a v Nalandském Institutu pro vyšší buddhistická studia v Sikkimu po dobu sedmnácti let a dosáhl tradičního stupně ačarja v roce 1990 s nejlepším hodnocením. Zde také obdržel mnoho transmisí a učení od velkých mistrů jako byl 16. Karmapa, Dilgo Khyentse Rinpočhe a Lama Gendün Rinpočhe. Od konce 90 let trávil Rinpočhe většinu svého času studiem a výzkumem a v roce 2004 dokončil stupeň PhD na Harvardu v indo-tibetských studiích.

Kromě učení v různých částech světa a dohledu nad aktivitami své mezinárodní organizace (United Trungram Buddhist Fellowship) pracuje v současné době Rinpočhe na ustavení tradičního tříletého retreatového centra ve státě New York v USA. V souvislosti s tím je dalším velkým Rinpočheho projektem klášter v místě narození Buddhy  – Lumbini Udyana Mahachaitya. To je součástí rozvojového projektu Lumbini pod záštitou OSN.