Haré Krišna mahá-mantra

05.04.2014 09:21

Zpívání této transcendentální zvukové vibrace je vznešenou metodou, jak obnovit své transcendentální vědomí. Jako duše jsme si původně vědomí Krišny, ale kvůli svému dlouhému sdružování se s hmotou je naše vědomí znečištěné materiální atmosférou. Tato materiální atmosféra se nazývá májá (iluze), neboli to, co není. Pod vlivem iluze se snažíme panovat nad hmotnou přírodou. V této situaci nás však svazují její přísné zákony. Když se služebník snaží napodobit všemocného Pána, lze o něm prohlásit, že ho ovlivňuje iluze. Snažíme se vykořisťovat přírodu a stále více se zaplétáme. Třebaže těžce zápasíme, abychom tuto přírodu přemohli, jsme na ní stále závislejší. Tento iluzorní zápas můžeme ukončit obnovením svého věčného vědomí Krišny.

mahamantra
Vědomí Krišny není žádný umělý stav mysli. Toto vědomí je původní energií živé bytosti. Naslouchání a zpívání Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré/ Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré oživuje naše vědomí. Zvláště pro tento věk doporučují učení představitelé tento nejjednodušší způsob meditace. Také praktickou zkušeností může každý při zpívání této mahá-mantry, neboli Velkého osvobozujícího zpěvu, zažívat transcendentální extázi, která přichází z duchovní úrovně
Během hmotného způsobu života jsme zaneprázdněni smyslovým požitkem, který přísluší nižší zvířecí úrovni. Ten, kdo je o něco pokročilejší, se pouští do mentální spekulace, aby se vymanil s hmotného sevření. Ten, kdo stojí ještě o něco výše a je dostatečně inteligentní, se snaží nalézt svrchovanou příčinu všech příčin uvnitř i vně. A ten, kdo se skutečně nachází na úrovni duchovního porozumění, překonává úrovně smyslů, mysli a inteligence a spočívá v transcendenci. Zpívání Haré Krišna mantry pochází z duchovní roviny, a proto tato zvuková vibrace překonává všechny nižší úrovně vědomí (smyslovou, mentální a intelektuální)
Není ani zapotřebí rozumět slovům této mahá-mantry ani není zapotřebí spekulativních výkladů a intelektuálního přizpůsobení. Zpívání mahá-mantry je spontánní, přichází z duchovní úrovně a každý se může přidat a tančit bez jakékoli předchozí kvalifikace. Dokonce i dítě může zpívat a tancovat.
Jako živé bytosti, součást vyšší energie, jsme při kontaktu s nižší energií v nepřirozeném, neslučitelném postavení. Pokud se ale stýkáme s vyšší energií, nazývající se Hará, dostáváme se do přirozeného, šťastného postavení.
Hará, Krišna a Ráma jsou tři semínka mahá-mantry. Jejich zpívání je duchovním voláním Pána a Jeho energie, aby ochránili podmíněnou duši. Toto zpívání je jako nářek dítěte, které volá svou matku. Matka Hará pomáhá oddanému získat milost Nejvyššího Otce, a tomu, kdo zpívá mahá-mantru upřímně, se Pán zjeví. Žádný jiný způsob duchovní seberealizace není v tomto věku hádek a pokrytectví tak účinný jako zpívání mahá-mantry.

 

Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré
Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré

 

Stejně jako my můžeme mít mnoho jmen podle svých různých rolí, může mít i neomezený Bůh neomezené množství jmen. Tato jména mohou být pouze obecná (Bůh či Absolutní Pravda), mohou to být sanskritská jména (Višnu, Nárájana), nebo jména v jiných jazycích (Alláh, Jahve).
Bůh a Jeho jména se od sebe neliší. Když je budeme vyslovovat, můžeme vstoupit do Jeho očišťující společnosti. Pravidelné recitování, zpívání či pronášení Jeho jmen probouzí naši vrozenou lásku k Němu a osvobozuje nás z pout hmoty. Jméno Krišna, což znamená „Všepřitažlivý“, poukazuje na to, že všichni máme věčný vztah s Bohem a jsme neustále k Němu přitahováni, a to buď přímo k Němu samotnému nebo k Jeho energiím.