Hierarchie duchů

21.06.2014 12:27

Duchové jsou různí, podobně jako lidé a jejich kategorizace je  problematická. Všichni se intenzivně, ale skrytě zapojují do života na Zemi a ve vesmíru i tím, že předávají své myšlenky lidem, kteří je pokládají za své. Kardec je rozdělil do deseti tříd, pro channeling  nejsou vhodní:

10.třída Nečistí duchové - sklon ke zlu, ke kterému navádějí ostatní,  krutosti a smyslnosti - démoni

9.třída Lehkomyslní duchové - Chytráci a potměšilové. Zlomyslně  páchají nezbednosti. Jsou povrchní

8.třída Nepraví vůdci - Vědí méně, než si myslí. Jsou domýšliví,  pyšní a žárliví

7.třída Neutrální - Inteligence a mravnost na lidské úrovni. Lnou k pozemskému životu

6.třída Svárliví a výtržníci - Způsobují pohyby těles a průvan. Poltergeisti

5.třída Učení duchové - Zabývají se vědou a nemíchají do ní vášně

 

S těmito duchy většinou komunikují spiritisté

Channeling komunikuje s duchy (Mistry):

4.třída Přející duchové - Dobrota, pomáhají a ochraňují, vědomosti  však mají omezené

3.třída Moudří duchové - Mravnost a inteligence na výši

2.třída Vyšší duchové - Moudrost a dobro, pomáhají jen vážným  zájemcům, na Zemi se rodí vyjímečně

1.třída Čistí duchové - Absolutní svrchovanost pomocníků Boha.  Andělé a archandělé jsou Mistři nejvyšších stupňů, běžně s nimi však nelze komunikovat.

Je možné také rozdělit duchy na nedokonalé, dobré a vyjímečné, kteří  jsou vhodní pro channeling.