Hippolyt používá doslovně stejné citáty ze Simona

26.04.2014 14:31

 

Hippolyt používá doslovně stejné citáty ze Simona, pomocí kterých vytváří „učení“ různých, jím samým vytvořených „gnostických sekt“.

Stejná fráze o čistci, evidentně citovaná od jednoho gnostického autora („říká“), se u Hippolyta vyskytuje 3x, přiřazovaná vždy k jiné "heretické" sektě! Dokumentuje tak a zároveň i symbolizuje způsob Hippolytovy práce:

Srovnej:

Hippolytovi „Naasejci“ str. 78 - 79, odst. 9, 19:
"K této vodě, říká, spěchá každá přirozenost a bere si, co každá potřebuje. Z této vody plyne ke každému, co mu patří, říká, silněji než železo k magnetu (Herkulově kameni) nebo zlato k drápu vodního dravce nebo jako plevy (špína) k čistci."

Hippolytovi „Peraté“ str. 96, 6. ř. od konce:
"On je ale přenese podobně jako nafta k sobě přitahuje oheň, ba ještě víc, jako magnet železo a nic jiného, nebo jako dráp vodního dravce zlato a nic jiného, nebo jako plevy jsou přitahovány čistcem."

Hippolytovi „Sethiáni“ str. 107, odst. 21,8:
"Vše smíšené, říká, ale má, jak bylo řečeno, své vlastní místo a směřuje tam, kam patří, jako železo k magnetu a plevy do blízkosti čistce a jako zlato spěchá k vodnímu dravci."