Historie a výskyt kruhů v obilí

07.11.2018 16:52

 

První záznamy o kruzích v obilí se objevují už v 17. století. Britský vědec Robert Plot se v díle The Natural History of Staffordshire z roku 1677 zmiňuje o existenci čtvercových a hexagonálních útvarů v polích, jejichž vznik se pokouší vysvětlit "padavým" prouděním větru z oblohy na úrodu. Jeden ze známých nálezů kruhů v obilí se pak objevil v Hertforshiru v Anglii roku 1678, kdy se v jednom z polí (dle ilustrace v pramenu) objevil kruh k zemi polehlých stébel ovsa. Tento úkaz byl považován za dílo ďábla (viz rytina Mowing Devil).

Od začátku 20. století se začala objevovat četná svědectví o kruzích v obilí hlavně v oblasti jižní Anglie. Od konce 70. let 20. století počet nálezů kruhů v obilí dramaticky vzrostl právě v jižní Anglii v oblastech Wiltshire a Hampshire. Od té doby se svědectví o kruzích v obilí začala objevovat po celém světě včetně Číny, Ruska, Nového Zélandu, Japonska, Francie, Španělska, Německa, USA a dalších zemí. V USA byl první zaznamenaný případ roku 1964 ve státě Oregon v Hubbardu, od té doby se objevilo nespočet dalších kruhů v obilí na území USA i Kanady. První kruh v obilí v Nizozemí, kde byly kruhy v obilí intenzivně zkoumány, byl zaznamenán roku 1979.

Přelom nastal v 90. letech 20. století, kdy začaly v té době již velmi četné britské kruhy v obilí nabývat komplikovanějších geometrických tvarů. Z původně kruhových útvarů sestávajících se z jednoho či více kruhů náhodně rozmístěných nebo seskládaných v určitém vzoru se začaly stávat prstence nebo obdélníkové útvary, které se v průběhu let dále zesložiťovaly až do forem nápaditých fraktálů. Díky své estetické stránce se jim podařilo proniknout do mediálního prostoru. Vznikly četné reportáže, filmy, knihy, dokonce i tematická hudba a suvenýry s motivy kruhů v obilí jako pohlednice, trička a další.

Odhaduje se, že každé léto se jen v jižní Anglii objeví nejméně několik desítek těchto útvarů. V roce 1991 bylo na celém území Spojeného království zaznamenáno již více než několik stovek těchto formací. Jejich průměrná velikost dosahuje asi 60 metrů. Většina kruhů se objeví přes noc v rozsahu šesti až sedmi hodin i méně, nejčastěji vznikají během letních měsíců. Kruhy v obilí se po roce 2000 také pravidelně objevují v ČR.