Hladina oxidu uhličitého překročila hranici, pod kterou neklesá

30.10.2016 18:33

 

Množství oxidu uhličitého v ovzduší dlouhodobě překročilo 400 ppm (částic na milión), uvedla podle BBC v pondělí Světová meteorologická organizace (WMO) ve svém každoročním Bulletinu o skleníkových plynech. Podle ní tím nastala nová éra v oteplování a hladina oxidu uhličitého nemusí klesnout po dlouhé generace.

Celosvětově byla hranice 400 ppm překročena už v roce 2015, ale letošek bude zřejmě prvním rokem v historii, kdy bude tato úroveň překročena po celý rok. Rekordní množství bylo naměřeno na observatoři Mauna Loa na Havaji.

Naposled bylo takové množství CO2 v atmosféře před třemi až pěti milióny let. Před rokem 1800 to bylo jen 280 ppm, uvedl americký Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA).

Podle meteorologů k letošní rekordní úrovni přispěl jev El Niño. Kvůli suchu, který vyvolal, pokleslo množství oxidu absorbovaného rostlinami. V suchu byly také hojnější požáry porostu, které dále zvýšily množství CO2.

Právě přírodní podmínky podle WMO přispěly k růstu hladiny CO2 v atmosféře nad průměr posledních deseti let, protože množství lidmi produkovaných emisí se mezi lety 2014 a 2015 skoro nezměnilo. I přesto ale generální tajemník WMO Petteri Taalas varoval, že ani po odeznění jevu El Niño se nevrátí situace k předchozímu stavu, protože dopad lidské činnosti neustane.

„Rok 2015 přinesl novou éru optimismu a akci na ochranu klimatu v souvislosti s pařížskou dohodou. Ale do historie se zapíše taky jako znamení nové éry klimatických změn s rekordními hladinami koncentrací skleníkových plynů,“ prohlásil Taalas.

Zpráva upozorňuje i na stoupající objem dalších skleníkových plynů, jako jsou metan a oxidy dusíku. V roce 2015 bylo množství metanu v atmosféře 2,5krát větší než v předindustriální éře. Hladina oxidů dusíku je 1,2krát vyšší.

Taalas přesto zdůraznil, že klíčem je boj s emisemi kysličníku uhličitého: „Bez boje s emisemi CO2 se nemůžeme potýkat s klimatickými změnami a udržet růst teplot pod dvěma stupni nad stavem v předindustriální éře.“

 

Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) spadá pod Ministerstvo obchodu Spojených států. Jedná se o vědeckou vládní agenturu, která se soustřeďuje na environmentální témata, zejména týkající se atmosféry a oceánů.

"Naše práce začíná u slunečního povrchu a končí u oceánského dna," prohlašují zástupci organizace, jež si klade za cíl mimo jiné informovat obyvatele o změnách životního prostředí na Zemi. Její služby hojně využívají společnosti i jednotlivci, kteří potřebují informace o dění na moři či o počasí.

Agentura denně předkládá předpovědi, monitoruje počasí a varuje před nepříznivými podmínkami. Mimo to se snaží chránit oceány i ovzduší a rozsáhlými výzkumy dosáhnout jejich efektivního využití. Svou činností výrazně podporuje námořní obchod. Produkty a služby NOAA přispívají nejen k přírodní, ale i k ekonomické vitalitě země, čímž ovlivňují více než jednu třetinu americké HDP.

Kořeny NOAA sahají do roku 1807, kdy byla založena agentura zabývající se výzkumem pobřeží. Postupně se pak toto těleso vyvíjelo podle aktuálních potřeb měnícího se prostředí. Oficiálně byl Národní úřad pro oceány a ovzduší založen v roce 1970 na návrh tehdejšího prezidenta Nixona.