Hledání 15. inkarnace Šamarpy začíná

28.10.2014 21:06

V následujících letech můžeme být svědky hledání významné inkarnace.

14. Šamarpa Mipham Čhökji Lodö, zemřel ve věku 61 let, a to 11. června roku 2014. Šamarpa a Karmapa jsou duchovně neoddělitelní a jsou spolunositeli 900 let staré linie Karma Kagjü, tradice, která předchází linii dalajlamy o více než 200 let.

Jeho Svatost Karmapa Thaje Dordže, vůdce nejstarší reinkarnační linie tibetského buddhismu, dnes (28.10.2014) oznámil, že bude identifikovat další inkarnaci svého kolegy - držitele linie, Šamar Rinpočhe ("Šamarpy"). V den 62. narozenin Šamarpy tak Karmapa Thaje Dordže oznamuje, že v souladu s tradicí přijal žádosti z Džigme Rinpočheho (bratra Šamarpy), stejně jako 700 Karma Kagjü buddhistických center, klášterů a ústavů po celém světě, aby nalezl jeho další znovuzrození. Všechny předchozí reinkarnace Šamarpy byly potvrzeny v souladu se zásadou vzájemného uznávání. 14. Šamarpa tak byl identifikován 16. Karmapou v roce 1963 a současný 17. Karmapa Thaje Dordže byl identifikován v roce 1994 14. Šamarpou.

Jeho Svatost 17. Karmapa Thaje Dordže říká: "Je to moje čestná povinnost a odpovědnost najít autentické ztělesnění Jeho Svatosti Künziga Šamar Rinpočhe."

Jako součást své duchovní přípravy najít další inkarnaci Šamarpy, bude Jeho Svatost trávit až šest měsíců v ústraní, každý rok po dobu příštích tří let. Identifikaci Šamarpy bude Jeho Svatost také konzultovat s dalšími velkými žijícími mistry. V minulosti Karmapové a Šamarpové také ponechávali vzájemně stopy, v podobě písmen nebo ústních instrukcí, o tom, kde se nachází další inkarnace.

Jeho Svatost říká, že pozitivní vliv mohou mít buddhisté i laická veřejnost po celém světě použitím meditace za rychlé znovuzrození Šamarpy, která byla zveřejněna na www.karmapa.org.

Jeho Svatost povede meditace na pouti Kagjü Monlam v Bodhgaya, v místě, kde Buddha dosáhl osvícení, a to od 15. do 21. prosince 2014.