Hluboká

28.07.2012 12:44

 

Není tomu tak dávno, kdy byl na místě staršího hradu postaven pohádkový zámek, připomínající proslulý anglický Windsor. Každá z jeho 140 místností byla vybavena tím nejlepším, co tehdejší doba mohla nabídnout. Dodnes je tak Hluboká jakousi královnou mezi českými zámky.

My se však nyní posuneme v čase do doby dávno minulé. Do doby, kdy byl zdejší hrad v držení mocných Vítkovců a připomeneme si tragickou smrt pana Záviše z Falkenštejna.

Záviš patřil ve své době mezi mocné pány. Proslul zejména svými dobrými mravy a nebojácností. Jeho osud se však nepříznivě naklonil právě v době, kdy jej díky lsti Závišových nepřátel zajal král Václav II. Dlouhé, předlouhé dva roky strávil Záviš v ponurém vězení, v temnotě, chladu a nekonečném tichu, narušovaném jen úpěním a nářky spoluvězňů. Ani po této době nevydal zastavené hrady patřící králi, jejichž posádka stála pevně po Závišově boku.

Král dlouho přemýšlel, jak získat hrady opět do svého držení. S nadšením proto uvítal nový plán, který mu byl předložen. Jeho nadlouho vítězné putování po jihočeských hradech mohlo býti započato. Královské vojsko vleklo spoutaného Záviše od hradu ke hradu a vždy pohrozilo smrtí Záviše, pokud se posádka nevzdá. Brána většiny hradů se poté otevřela bez boje a krveprolití.

Jednoho dne takto přitáhlo královské vojsko pod vedením Mikuláše z Opavy k Hluboké, kde byl toho času purkrabím Závišův bratr Vítek. Ten nevěřil Mikulášově hrozbě a odmítl se bez boje vzdát hradu. Tím nevědomě vyřkl nad Závišem ortel smrti...

Záviš z Falkenštejna byl 24. srpna léta Páně 1290 sťat přímo u hradu na louce, která dodnes nese na památku smrti hrdého pána jméno "pokutní". I po tolika letech, i po tolika stoletích, zde můžete nalézt růst zkrvavenou trávu.