Hora

05.04.2014 09:00
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák se ptal mistra Wei-kuana, co je Tao.

Mistr: "Jaká krásná hora."

Žák: "Ale mistře, ptal jsem se vás na Tao, co to má dělat s horou?"

Mistr: "Dokud je to pro tebe pouhá hora, nemáš nárok na Tao."