„Hospodin je světlo mé a spasení mé, koho se budu báti“

08.03.2014 08:35

„Hospodin je světlo mé a spasení mé, koho se budu báti“ (Ž 27, 1)

 

Bože, náš milý nebeský Otče! Ty jsi v Ježíši Kristu dal světu světlo, které žádné tmy nedokážou pohltit. My však se těch temnot bojíme. Jsme slabí na všechno zlo , se kterým se každý den setkáváme. Skličuje nás, že na tom takřka nic nedokážeme změnit. Ujisti nás, že navzdory tomu všemu tvé je království i moc a že Ježíši Kristu patří vítězství. Amen.