Houska

18.08.2012 12:47

 

Původně hrad Houska, který vystupuje z vysoké pískovcové skály uprostřed lesů, byl kdysi místem velmi tajemným. Pověst praví, že krátce poté, co se do hradu nastěhovali první páni, došlo k podivuhodné záhadě. Skála v lese nedaleko hradu za zvláštních okolností pukla.

Celý den řádila bouře, hřmění ohlušovalo celé okolí Housky a blesk za bleskem osvětloval ztemnělé nebe. V podvečer však bouře náhle ustala, záře zapadajícího slunce ozářila vlhkem nasáklou skalní stěnu. V té chvíli se z čistého nebe ozval hrom, otřásl skálou a ta vzápětí pukla.

Z otvoru ve skále vyšel dým a od těch dob odtamtud vycházejí duchové, kteří škodí lidem z hradu.

Jednoho dne si prý vyšel pyšný a zlý kníže zkontrolovat své panství. Cestou zpět musel jít přes les kolem puklé skály. Neměl však ani tušení o strašidlech, která se zde zjevují. Protože se cítil unavený, lehl si do trávy a usnul.

Nespal ale klidně, jakmile se setmělo, duchové vystoupili ze skály a začali knížete strašit.

Ten se probudil a celý kraj byl již zahalen do tmy, ani měsíc nesvítil. Kníže se vydal se strachem na hrad. Chladná mlha a děsivé zvuky ho doprovázely během celé cesty.

Když kníže stanul na nádvoří, začal zmateně vyprávět o strašném přízraku, který ho pronásledoval.

Od té doby se lidé z hradu báli vycházet. A když strašení zlých duchů prostoupilo hradní zdi v podobě divných úkazů, lidé ze strachu o svůj život hrad opustili.