Šelmberk

04.08.2013 09:56

Hluboko v dávné minulosti vznikl hrad Šelmberk, pyšnící se vysokou věží, která je vidět z celého širého okolí. V těch prastarých dobách se odehrál na hradě zvláštní příběh.

Pánem hradu byl tenkrát muž velice silný a znalý loveckého umění. Jednoho dne se procházel po okolí, když tu za zády uslyšel strašlivé zvuky. Ohlédl se a co nevidí - po poli se hnal divoký býk, který se k němu rychle přibližoval. Pán v okamžiku vytáhl šíp a vystřelil. Vskutku se mu rozzuřené zvíře podařilo zasáhnout, ale tak nešťastně, že nepadlo k zemi, ale rozeběhlo se přímo proti němu.

Pán si však poradil i tentokrát. Ještě jednou vystřelil dlouhý šíp a když již byl býk tuze blízko, natáhl ruce a pevně sevřel jeho rohy. Po chvíli se mu podařilo býka skolit. Ležel na zemi a jen divě koulel očima.

Pán si býka hodil na záda a vydal se s ním na hrad.

Tam krvácející zvíře složil na nádvoří a všem vyprávěl, jak se vše přihodilo. Lidé s údivem v očích naslouchali pánovým slovům.

Tu jeden z nich pravil: "Nechť náš hrad nese jméno Kraví Hora na věčnou památku našeho pána, který sám přemohl býka."

Tak se tedy stalo, že Šelmberk dostal nové jméno Kraví Hora, po okolí se všechno brzy rozneslo a lidé si o souboji člověka a zvířete ještě dlouho povídali.