Indiání varují: Čas nadešel

04.07.2004 11:54

Výzva starším
Pondělí, 24. května 2004, 8:16 ráno

 

Já, Darrel Whitewolf, příslušník starších kmene Cherokee, tímto poselstvím vybízím starší všech domorodých národů. Touto cestou, v obavách o bezprostřední budoucnost jejich rodin a milovaných, žádám o okamžité uvolnění posvátných informací všem lidem (lidstvu).

Rozesílám tuto zprávu a jsem si vědom rizika, že mým směrem bude vystřeleno mnoho šípů. Jsem starý válečník a boj mi není cizí.

Byl jsem upozorněn, že starší už připravují poslední obřady. Hopi, kteří ve svém slovníku nemají žádné slovo pro budoucnost, se chystají odejít do podzemí. Ojibwa a Lakota říkají, že jsme na konci. Říkají: "Vraťte se a řekněte lidem, že už není jedenáct hodin."

Říká se, že Modrá hvězda (kačina) dorazila a "Čistič" (velké nebeské těleso) následuje za ní. Je čas "ČISTĚNÍ", čas "TŘETÍHO OTŘESU".

Je načase abychom lidem řekli o příchodu Strážců z nebes, kteří stejně jako ti pod zemí nevypadají jako my. Slyšel jsem, že žena "Tele Bílého Buvola" se vrátila.

Bylo mi řečeno, abych učil příběhy o stvoření a vysvětloval, proč se musíme dát dohromady, být jako jeden. Ale to nestačí.

Náčelník Lookinghorse doručil svá poselství na posvátná místa po celém světě, ale neindiánským národům stále ještě není jasné, co se právě děje, teď, v tomto roce, možná dokonce už příští měsíc. Pro mne je to naprosto jasné, avšak - kdo uvěří jedinému člověku? Nestačí citovat verše z bible. Nestačí vyprávět dávné příběhy. Nestačí jen hovořit o zvířatech, a co to znamená, když se jedno jisté objeví ve vašem životě. Myslím, že mohu bezpečně říci, že mluvím za všechny zdejší čtenáře, když vás vyzývám, abyste na rovinu vyslovili prostou pravdu o tom, k čemu se schyluje. Už žádné biblické verše zpod nesouměrného kříže, přineseného těmi, kteří ukradli naši zemi, znásilnili naše ženy a zabíjeli naše děti. Manipulovali jimi strážci. Už žádné staré historky. Žádné šifry (podobenství). Lidé už nechtějí poslouchat tyto nesmysly, protože lhůta je příliš krátká. Vím, že to víte. A také vím, že v srdcích některých z vás jsou ještě stále předsudky a nechcete, aby o těchto věcech věděly neindiánské národy.

Je čas, abyste začali hovořit jasně a byli při předávání informace důležité pro lidi ze všech národů přesvědčiví, aby se lidé mohli skutečně spolehlivě připravit, fyzicky i duševně.

Říká se, že papež udělí své poslední požehnání. Promluví o faktu, že "Pelyněk" (Planeta X) dorazil. Říká se, že astronomové údajně sledují něco velkého blížit se velkou rychlostí k Zemi. Jsou zde jasná a neomylná svědectví, že denní a noční obloha se náhle dramaticky změní. Měsíc změní svou dráhu, a až bude vycházet, objeví se na západní obloze. Hvězdy budou v noci tančit po obloze a pohybovat se pomaleji. Matka Země zavrávorá jako opilá.

S velkou úctou k Stvořiteli se před ním skláním ve vší skromnosti a prosím o vedení během těchto událostí, ne pro mne, ale pro mé bratry a sestry, pro mé přátele a celé rodiny. S hlubokým respektem ke starším je prosím, aby tyto znalosti předali dále a podpořili slova, která říkají: Mitakoye Oyasin. Všichni jsme vašimi bratry a sestrami. Můžete nás ponechat se znalostí poloviny pravdy?

Předkové mi odpustí, jestliže jsem se dopustil přestupku, protože tato zpráva vychází z mého srdce a ducha Šíleného koně, jenž ve mně mluví.

Předkové odpustí těm, kteří ještě stále navzájem oprovrhují lidmi bílými, černými, rudými a žlutými.

Posíláme k vám naše modlitby s kouřem z posvátné dýmky na křídlech našeho bratra orla Awahili. Prosím abyste zachovali všechny z nás ve své přítomnosti, teď a provždy. At se pravda stane zjevnou pro všechny.

Wado, Wakan Tanka, Aho

To je vše co jsem chtěl říct.