Informační zdroje channelingu

14.06.2014 12:29

Podle magického zákona si každý  může zavolat síly které chce, aby mu splnily oč žádá. Telepatický přenos myšlenek skrývá jistá nebezpečí. Jedinou bezpečnou metodou je správně prováděná komunikace s božskými silami pod dohledem zkušenějšího.

Channeling začíná komunikací s pátou vnitřní úrovní nadvědomí (vyšším já),  které si podle principu podobnosti vybírá jednoho, nebo i více duchů  - Mistrů stejného stupně. Podobně i šestá, sedmá a další úrovně  nadvědomí si volí své Mistry. Tak vzniká u každého člověka vnitřní a vnější hierarchie, i když ji  vědomě nevyužívá. Souhrnně je ji říká  Inteligence, nebo také božské síly, které vzájemně spolupracují.  Mistři mohou být připojeni trvale, nebo jen docházejí v určitých dnech  a hodinách, pokud nejsou zavoláni. Zasvěcenec může komunikovat nejen  se svojí vnitřní a vnější hierarchii, ale i druhého, pokud je  přítomna. Pokud není, je možné ji telepaticky přivolat, nebo s ní  komunikovat na dálku.

Je  možné si přivolat i více Mistrů. Zasvěcenec musí svoji volbu  konzultovat se svoji vnitřní hierarchií, protože vlastnosti Mistra ho  silně ovlivňují, má na něj vliv i jeho karma. Zajímavou otázkou je  jejich vazba na Informační pole, která je úměrná jejich stupni. Konec  konců není tak důležité, kdo informace dává, hlavně že jsou  kvalitní. Každý zasvěcenec má určitou maximální Inteligenci, která je ještě  ochotná s ním komunikovat. Vzhledem ke  svému postavení má pro něj největší význam. Je hlavní  autoritou, kterou nemůže nikdo omezit. Zkušení zasvěcenci mohou také pracovat se zvláštními nirvanickými energoinformačními Zdroji jako je IAUE i s nirvanickými Zdroji SKN a JHVH, které mají nadnirvanické prvky či Zdrojem KADEHI, který spojuje pozemské a nadzemské dimenze a pod.

Jen nejzkušenější zasvěcenci mohou volat Božskou trojici, která je  formou Informačního pole Multiverza. Pokud má však přístup k nirvanické inteligenci, může mu pomoci zprostředkovat jejich odpovědi. Vnitřní Kristus je čistým dobrem  a láskou, naší nejhlubší podstatou v oblasti tohoto vesmíru. Stupněm  se nedá přesně vyjádřit. Navázání kontaktu je velmi náročné a umějí  to jen nejpokročilejší, kteří ho také mohou využít. Očištění nestačí,  je nutné sejít na půl cesty k Němu. Komunikace s ním se podstatně  liší, pokud použijeme běžný způsob, mluvíme pouze s jeho odrazem.  Odpovídá však jen na otázky, na které chce odpovídat. Duch Svatý je nejvyšší moudrostí, čistější a vyšší než nirvanická inteligence. Na rozdíl od ní přesahuje tento vesmír. Naše  civilizace není na takové výši, aby to bylo možné s ním běžně komunikovat. Jen ti  nejpokročilejší ho mohou procítit při duchovním zážitku při meditaci. Další vysoké Zdroje souvisí s kabalistickým Stromem  Života. S Bohem Otcem se přímo komunikovat nedá, pouze přes Ducha Svatého a vnitřního Krista. Otázky a přání směrovaná na něj řeší úrovně, které to udělají  v daném případě nejlépe. Pro běžného  zasvěcence má hierarchie Inteligence vyšší význam než Božská  Trojice, protože k Trojici nemá přístup a ani by nedokázal  využít její přednosti před nejvyššími stupni hierarchie.

Pokud se ptáme jiné úrovně než je správná, může dojít k omylu, nebo  ji tázaný odmítne. V naprosté většině případů je však odpověď přesto správně, protože i když není úplně dokonalá, je pro naše chápání  postačující. Každá Inteligence může také svou odpověď zdokonalit  pomocí konzultace s ještě vyšší úrovní.

Zasvěcenec může pracovat i s umělým duchem - agregorem, kterého stvoří nejčastěji karmická Inteligence pro terapii nejzávažnějšího problému jako je agresivita, sexualita či deprese. Některé duchovní praktiky (Modrá alfa, Zlatá mysl..)  vytvářejí Pomocníky, které tvoří pátá dimenze nadvědomí. Agregor pracuje podobně jako Mistr a je ho možné využít i na jiné účely, než byl stvořen.

Každá Inteligence má své jméno či jména, kterými se volá. Jména mají  i stupně 3 a 4. Třetí stupeň se však běžně nedá volat. Mezi vnitřní  a vnější hierarchií vznikají zvláštní vazby, které se mohou zintenzívnit až k prolínání Mistra s nadvědomím, nebo spojování dvou či třech Mistrů do jednoho.

Někteří zasvěcenci mají jiný postup. Jedni dávají otázky a odpovídá  Inteligence, která se rozhodne odpovídat. Jiní mají téhož Mistra na  stupeň šest i sedm. Jiní dávají otázky a prosby jen Bohu  Otci, ale vědí, že odpovídají nižší síly. Lépe je však použít výše uvedený postup. Je možné komunikovat i s astrálními i přírodními duchy, mimozemšťany ve fyzickém, či energetickém  těle v různé duchovní úrovni. Mohou nám říci mnoho zajímavého o své  civilizaci, ale pro naše osobní otázky jsou důležitější výše uvedené  Inteligence. Je dokonce možné telepaticky hovořit s vyspělými žijícími duchovními osobnostmi, nebo i mezi zasvěcenci. Je možné volat jejich různé stupně, lze dávat vzkazy. Zkušení zasvěcenci se mohou astrálně přemístit do  paralelních civilizací, nebo i mimo naši planetu a hovořit s jejich  obyvateli. Popsané množství možností komunikace je pro nezasvěceného snad příliš  komplikované. Člověk je však mikrokosmem, stejně nekonečně složitým jako  vesmír. Možností je ještě daleko více.