Iniciace

27.07.2014 12:35

K tomu, aby bylo možné praktikovat tantry nebo Diamantovou cestu, je potřeba odkaz od kvalifikovaného učitele. Odkazy v Diamantové cestě sestávají ze zmocnění (tib. wang), odkazu prostřednictvím čtení (tib. lung) a z vysvětlení praxe (tib. thri). Pojem „zmocnění“ neboli „iniciace“ znamená doslova přeloženo „přenos síly“ (tib. wang) nebo „zmocnění prostřednictvím zkropení“ (skt. abhišéka). Je to rychlá metoda, jak přivést žákovu mysl ke zralosti.

Učitel, který iniciaci dává, medituje na určitý buddhovský aspekt a propojí nás s ním. Přenese na nás svůj prožitek a zkušenost této osvícené vlastnosti tím, že nás postupně uvádí do energetického pole dotyčného buddhovského aspektu, a tak zasazuje do naší mysli semínka pro rozvoj této vlastnosti. Očistí se zatemnění těla, řeči a mysli a pravidelná meditační praxe způsobí, že se v nás spočívající vlastnosti a kvality rozvinou. V konci to vede k realizaci tří stavů buddhy: stavu vyzáření-aktivity, radosti a pravdy (skt. nirmánakája, sambhógakája, dharmakája).

Ve své podstatě nejsou iniciace ničím jiným, než vedenými meditacemi, během kterých se na konci každé její části žákovi předává požehnání.

A ještě několik praktických rad: pro účast na iniciaci je dobré předtím použít očišťující mantry jako třeba mantru buddhy Diamantová mysl a tak se otevřít odkazu. Během iniciace je důležité vidět lamu, který ji předává, jako předávaný buddhovský aspekt. Budeme tak schopnější přijmout požehnání. Na konci iniciace obdržíme osobně požehnání od lamy prostřednictvím různých atributů, které byly během iniciace používány. Během toho, co kolem učitele postupuje řada žáků, je důležité co nejlépe udržovat atmosféru soustředěnosti a otevřenosti.