Izborský klub: Putinova ideologická komise a my

08.07.2018 21:47

 

Podrobnosti: https://manipulatori.cz/izborsky-klub-putinova-ideologicka-komise/

 

Chcete se dovědět něco, o čem jste ještě neslyšeli? Třeba o českých jednotkách SS? O hladomoru v současné východní Evropě? O tom, komu vděčíme za samostatný stát a kdo nám přinesl vzdělanost a umění? Kdo v EU je proruský? Kde na světě panuje ďábel? Jaké náboženství bude vládnout v Eurasijském svazu? Kde v nacistickém Německu byla intelektuální oáza? V které době existovala čtvrtá říše? Kdo osvobodil úplně celou Evropu? A kdo může úplně za všechno?

Odpovědi na všechny tyto a mnohé jiné otázky najdeme u členů Izborského klubu.

Co je Izborský klub a proč se jím vůbec zabývat?
Izborský klub je ruský think-tank založený v září 2012 na popud Vladimira Putina (název byl zvolen podle místa, kde došlo k ustavujícímu shromáždění) s cílem vytvořit novou státní ideologii. Členy klubu jsou různé významné ruské osobnosti (jejich aktuální kompletní seznam s fotografiemi uvádím v příloze k tomuto tohoto textu). Klub má pobočky mj. i na okupovaném území v Doněcku a Sevastopolu.

Izborský klub je vlivnou organizací přímo napojenou na ruského prezidenta, ministerstva, sdělovací prostředky a pravoslavnou církev.

Pomocí citátů z různých článků či projevů některých členů klubu chci ukázat, o jaké jde osoby, v čem spočívá ideologie generovaná tímto putinovským sdružením a v čem spočívá jeho nebezpečí pro nás.

 

Jak ukazují citáty z článků a knih členů Izborského klubu, jde o seskupení, v němž jsou zastoupeni příznivci ruského samoděržaví a imperialismu, zastánci ruské invaze do Československa, obdivovatelé Felixe Dzeržinského (který byl vůdcem smečky nejodpornějších vrahů a lupičů) a masového vraha Stalina, popírači šoa a zarputilí antisemité, prosazovatelé vůdcovského principu, šiřitelé choromyslných konspiracistických blábolů či pavědci, kteří se sice honosí různými akademickými či církevními hodnostmi, ale buď neovládají obor, ve kterém své tituly získali, nebo nestydatě lžou (to mimo jiné vzbuzuje značné obavy o kvalitu humanitního vzdělání v Rusku a rovněž o oprávněnosti označení think-tank). Nemluvě už o tom, pokud se vydávají na pole, kterému nerozumějí vůbec, jako třeba fyzik Alfjorov (jak vidno, ani Nobelova cena nechrání před šířením stupidit na jiném poli) nebo Nikolaj Starikov. Přes veškerou vzájemnou rozporuplnost, vykonstruovanost a lživost však jejich tvrzení nelze zlehčovat, protože vesměs jde o vlivné osoby z okolí prezidenta Putina, poslance Státní dumy a významné členy společenských organizací.

Těmto hlásným troubám kremelské propagandy se u nás dostává přízně zejména ze strany Komunistické strany Čech a Moravy, tzv. alternativních médií a dalších organizací, které jsou s ní provázány pupeční šňůrou, jako jsou zejména různé hejslovanské spolky. Tato „slovanská“ sdružení jsou s funkcionáři Izborského klubu v těsném kontaktu, pokud ti dokonce nestojí přímo v jejich čele. (Klub stojí také za organizací tzv. všeslovanských sjezdů; poslednímu z nich jsme se věnovali v příspěvku Rusko – země zaslíbená. Dokumenty XII. všeslovanského sjezdu.)

Výše citovaní kremelští ideologové jasně ukazují, kam by chtěli zavést vývoj – směrem k trestům za zpochybňování „Vítězství“, ke glajchšaltování médií, k věznění či vyhošťování názorových odpůrců („lodě filozofů“ už koneckonců organizoval sovětský masový vrah Lenin). Příznačný je i Duginův obdiv k Waffen SS.

Bylo by zajímavé vědět, jak by se členové všech těch facebookových skupin jako „Rusko je náš přítel“ či „Přátelé Ruska“ tvářili na zavedení pravoslaví a islámu, pokud bychom nedej bože opět spadli do ruské sféry vlivu, a na pravoslavný socialismus. A pokud někdo oslavuje Hamas, nezdá se, že by se právě na něj dalo spolehnout v boji proti islámskému teroru.

Je proto opravdu mít se velice na pozoru před všemi, kdo se dožadují referenda o vystoupení z EU a NATO, hlásajíce přitom vrácení vlády do rukou národů, i když třeba nedodají, co nám členové Izborského klubu říkají zcela nepokrytě – totiž že to bude s ruskou pomocí. Příznačné je i označování Západu jako říše ďábla. V tom se Alexandr Dugin zcela shoduje s muslimskými teroristy. Můžeme být také jen vděčni za přiznání o prokremelských osobnostech a hnutích, o snaze rozbít jednotu západních zemí a organizovat proruské převraty. A nezapomínejme na slova Alexandra Prochanova, že „drtivá většina členů Izborského klubu je přesvědčena o našem vítězství.“