Kakuhan Enami

06.04.2014 10:29

   
Jeho Ctihodnost arciopat Kakuhan Enami z buddhistické školy Tendai je představitel kláštera Enrjaku-dži na hoře Hiei, nejvýznamnějšího tradičního centra japonského buddhismu proslulého rovněž jako středisko mezináboženské spolupráce. Emeritní profesor a bývalý rektor klášterní university Eizan Gakuin a poradce Tendaiské asociace pro duchovní spolupráci v zájmu světového míru. Kakuhan Enami se zúčastnil konference Forum 2000 v roce 1999 a v roce 2002 kulatého stolu Role a odpovědnost náboženství v dnešním světě.