Jadžurvéda

04.05.2014 08:02

Stáří se odhaduje na 1400 – 1000 př.n. l. Obsahují ávody k obětnímu uctívání, recitace tišším hlasem. Někteří rozlišují bílou a černou jadžur védu, kdy v bílé je rozlyšena Samhita od textu Brahmány, v černé nikoliv. Z černé pak povstaly další čtyři významné upanišády. Jadžurvéda je dělena do dvou větví – Sukla a Krišna Jadžurvéda. Krása Jadžurvédy spočívá v prezentaci karmických a védických rituálů.