Jak mudry působí?

15.11.2014 14:08

 

Čím déle o působení muder přemýšlím, tím víc se moje srdce naplňuje úctou před tím podivuhodným světem, kterým jsme my sami a ve kterém žijeme. Tyto velkolepé souvislosti a dokonalý řád ve velkém i v malém nikdy nebudeme schopni zcela pochopit – a tak je to také dobře.
Můžeme si například představit, co to znamená, když přírodovědci tvrdí, že kód celého našeho těla včetně našich povahových vlastností je uložen v každém jednotlivém buněčném jádru? Možná tak můžeme lépe akceptovat poznatky východních mudrců a lékařů, kteří tvrdí, že tělo, mysl a duše jsou obsaženy v každém konečku prstu, v každém článku prstu, dále v každém prstu a samozřejmě v celé ruce. Je tedy nasnadě, že skutečně můžeme prostřednictvím prstů nebo rukou výrazně ovlivnit každou oblast těla.
Působení muder probíhá ve zcela různých rovinách: ve fyzické, která patří k hrubšímu druhu energie, ale také v mnoha jemnohmotných rovinách, které ještě nejsou probádány. Musíme vědět, že každý člověk je individuální energetické pole nebo klubko. Nejlépe si to představíte jako různobarevné cáry mlhy, které se mísí,
vzájemně se pronikají, a přece ve svých vlastních barvách tvoří jednotu. Kolik rovin energie v nás vibruje, není jasné, jedny školy hovoří o pěti, jiné o sedmi, jiné o dvanácti – ale pravděpodobně je jich ještě víc. Tato energetická pole podléhají různým vibracím, jedna se pohybují rychleji než druhá. Naše smysly jsou naladěny na jednu docela určitou vibraci, a proto můžeme vnímat jenom ji – Staří jogíni ale mohli navíc vnímat ještě jiné vibrace, například čaker (transformátorů energie) a nádí, jemnohmotných proudů energie. Pokud ještě neznáte učení o čakrách, naleznete další informace v příloze D. V ájurvédě, indickém léčitelském uměni, se už dlouho prsty přiřazují jednotlivým orgánům a prvkům – Číňané zkoumali systém meridiánů, jemnohmotných proudů energie, z čehož vzniklo několik typů léčení. Cikáni vyvinuli umění čtení z ruky a také v astrologii existuje přiřazení rukou a jednotlivých prstů k silám planet.
Nejprve vám předvedu, jaký vliv mají ruce a prsty zcela konkrétně na jiné části těla. Začnu tedy rovinou hrubé energie.
Přímý vztah k rukám má zátylek, protože nervové dráhy v zátylku vedou skrze otvory v obratlích do paží, rukou a prstů. Pohyblivost rukou má také vždy vliv na pohyblivost zátylku. Cvičení rukou pomáhají uvolnit napětí v zátylku.
Roztažení všech deseti prstů dále vyvolává reflex, který také působí roztažení hrudních obratlů, a tak se zvětšuje dechový objem plic.
Další přímý vztah mají ruce, lépe řečeno prsty také k srdci a plícím. Mnoho lidí už s přibývajícím věkem nedokáže prsty pořádně natáhnout. To ukazuje na napětí v srdeční oblasti, což často bývá předstupněm onemocnění srdce nebo ukazuje na tendenci k osteoporóze. Tato lehce zkřivená pozice rukou také brání nádechu, to znamená, že do plic není nabíráno optimální množství vzduchu, zejména do krajů plic, a tím vzniká tendence ke znečištění.