Jak na to

06.04.2014 09:03
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

A když pořád takhle sedíš se skříženýma nohama, na co vlastně myslíš?"

"To je mimo myšlení."

"Ale jak to děláš, když myslíš na to, co je mimo myšlení?"

"Nedělám to."