Jak poznat, že je vaše dítě starou duší

07.11.2015 12:51

 

Pro matku a otce je jednou z nejkrásnějších věcí sledovat pomalý růst a dospívání nové duše, narozené v tomto světě s dětskou neviností a hravostí.

Ale co se stane, když jako rodič přivedete do tohoto světa dítě, které se projevuje nezvyklými rysy a vypadá, že nezapadá?

Namísto aby dítě bylo nezkušené a bralo svět jednoduše, vaše dítě může mít perpspektivu a komplexní vnímání. Namísto naivity a spontánnosti, může být citlivé a vědoucí. Namísto dětské prostoty může být zkušené a intuitivní.

 

10 znaků, že jsou děti starou duší

1. Jsou nepozemské
Svému dítě nerozumíte a může se vám zdát, že pochází odjinud. Děti se starou duší mohou působit dokonce nepozemsky. Ve skutečnosti mohou pocházet z jiného světa a často se tento původní svět snaží kolem sebe vytvářet.

 

2. Jsou zahloubané
Zatímco jiní rodiče se svými dětmi hrají běžné hry, vaše dítě může být uzavřené do sebe, zasněné a zamyšlené. Pokud vaše dítě působí jako neustále zahloubané, pohlcené svým vlastním světem, může se jednat o starou duši.

 

3. Špatně zapadají mezi ostatní děti stejného věku
I když se obvykle pokoušejí splynout s dětmi v jejich věku, pokud je vaše dítě starou duší, bude postupně ztrácet zájem o rozhovory a problémy svojí generace. Někdy tak ostastními dětmi nemusí být vnímány dobře a může dojít i k šikaně.

 

4. Rády tráví čas s mnohem staršími
Staré duše preferují společnost starších lidí. Ve škole mají nejblíže učiteli, v rodině si rádi povídají se babičkou či dědečkem.

 

5. Neposlouchají autority
Děti se starou duší jsou velmi inteligentní, bystré a pozorné. Nejsou anarchisty, ale neposlouchají slepě autority jako ostatní děti.

Instinktivně cítí, že jsou rovné svým dospělým vrstevníkům. Mají tendenci dostat se do potíží s různými autoritami, zejména když jsou na ně kladeny dětinské, chybné či nelogické požadavky. Doma i ve škole nemusí jít dítě se starou duší pro hádku daleko.

 

6. Tráví rády čas o samotě
Děti se starou duší se mohou jen obtížně integrovat do společenských kruhů. I přes často dobře vyvinuté sociální schopnosti tráví rády čas o samotě.

To není proto, že by dítě bylo úzkostné či depresivní, ale jednoduše proto, že se cítí ve své vlastní společnosti pohodlně a nemá zapotřebí spoléhat se na nikoho jiného, aby se dobře bavilo.

 

7. Jsou velmi zvědavé
Děti se snaží neustále rozvíjet svoje poznání a moudrost od útlého věku. Staré duše kladou od dětství mnoho otázek o světě. Můžete je často nalézt při čtení knih o objevování světa, experimentování a svými otázkami vás mnohdy překvapí.

 

8. Jsou „lajdáci“ či „snaživci“
V závislosti na temperamentu se stará duše projevuje ve škole odlišným způsobem. Pokud je vaše dítě více emocionální a kreativní, bude čast tvrdě pracovat na tom, aby vás prací ve škole potěšilo.
Nicméně pokud je vaše dítě logické a vědecky založené, bude se spíše bouřit proti školnímu systému. Vnímá totiž nedostatky a omezení, jejichž součástí jej škola nutí být.

 

9. Jsou odpovědné a nezávislé
Jednou z nejnápadnějších vlastností dětí se starou duší je, že jsou neobyčejně stabilní a spolehliví. Z tohoto důvodu se mnoho rodičů takových dětí v některých životních situacích na ně obrací o podporu, radu a pomoc.

Dobromyslné dítě vždy rádo pomůže. Nicméně pokud je na něj příliš tlačeno a příliš na něm závisí, bude usilovat o vzdálení se a svobodu.

 

10. Mohou znít starší, než jsou
Rodiče dítěte se starou duší někdy pozorují, že se projevuje jako malý starý muž či žena. Dítě nečekaně dává rady a moudrost.