Jak předcházet útokům

28.08.2016 11:05

 

Mnoho lidí se zajímá o to, jak zvýšit svou ochranu proti působení temných sil a nepříznivé magii, kterou mohou spustit třeba i jen cizí nenávistné či závistivé myšlenky. V poslední části seriálu o magické ochraně se tedy podíváme na základní postupy navyšování psychické ochrany.

Ačkoliv to bude znít velmi ne-esotericky, primárním předpokladem úspěchu v jakémkoliv duchovním snažení je vnitřní vyrovnanost, klid a disciplína. Disciplínou se rozumí sebeovládání, sebeřízení a zodpovědný přístup k životu, schopnost dodržovat, co jsme si předsevzali, a sledoval dlouhodobé cíle. Lidé bez špetky stability ve svém životě a se slabou vůlí nemohou očekávat, že se jim magické obtíže vyhnou – spíše naopak. Neukázněná mysl snadněji propadá strachu, úzkosti, negativním myšlenkám a zoufalství. Strach je nejlepší živnou půdou pro reálnou, působící kletbu, i neexistující podezření, které se u labilních jedinců ovšem skutečně může rozvinout do monstrozních rozměrů. Nevědomky totiž stvoří myšlenkovou formu, chcete-li duchovní bytost či Gregora, který pak působí v jejich životě chaos.

Dosažení klidu mysli a duševní disciplíny je však dlouhodobou, pokud ne přímo letitou záležitostí. Co tedy dělat do té doby, pokud chceme zvýšit svoji duchovní imunitu? – K rozvinutí našeho vnitřního potenciálu značně pomohou různá zasvěcení a aktivace duchů, řečeno jazykem šamanů. Ovšem je potřeba se mít na pozoru, jelikož právě nezdařená zasvěcení jsou mnohdy zdrojem větších magických problémů a nezdařené vlastní magické experimenty taktéž.

Z neproblematických postupů, vhodných i pro laiky a ty, kteří se magií nemíní sami zabývat, lze rozhodně doporučit modlitbu a pěstování vztahu s jednou nebo více ochrannými bytostmi, kterým se často říká osobní patroni. Mohou to být andělé, totemová zvířata, zesnulí předkové nebo i bohové a bohyně. Právě náboženský přístup je často nejsnazším postupem k získání duchovní moci a ochrany, pro ty, kterým spíše vyhovuje péče o domácí oltář, provádění obřadů a osobní zbožnost, spíše než práce s myslí a meditace.

S prve jmenovanými problémy magie také úzce souvisí vyhýbání se špatné společnosti „duchovních“ lidí, nebo lidí zabývajících se okultismem. Ne vždy jsme si navzájem nezištnými průvodci na cestě ke Světlu – bohužel často různé intriky, závist a sektářství končí tak, že se hledající stane obětí negativní magie, seslané jeho bývalými druhy. Toto nebezpečí nelze podceňovat a je potřeba uvážlivě volit přátele.

Jednoduchým způsobem, jak získat větší ochranu, je dbát o kultu předků. Navštěvovat hroby, mít jejich fotografie, v rodině odpustit živým i mrtvým nebo nechat sloužit na mrtvé mši. Až překvapivě často se setkávám u duchovně praktikujících, dokonce i profesionálů, s rodinnými vztahy, které jsou poznamenané množstvím bolesti. Uvědomte si, že pokud se u vás v rodě objevily sebevraždy, násilné předčasné smrti a zášť, která ani před smrtí nebyla rozpuštěna, přenáší se do dalších generací a vy si tak odnášíte zátěž, místo ochrany. Nevyřešený vztah s předky vás činí zranitelnějším vůči cizí magii, protože předkové jsou jediná třída duchovních bytostí, které budou vždy orodovat za vaši ochranu. Jste jejich investicí do budoucnosti, mají důvod vás ochraňovat – ovšem pakliže se jimi nezabýváte nebo dokonce přechováváte zášť, nebudou zase oni pomáhat vám.

Přeceňován je význam amuletů, které v dnešní době a v našem prostředí zřídka představují něco jiného než pouhou bižuterii. Síla amuletu nespočívá v samotném symbolu, ale i v materiálu, postupu výroby a síle výrobce. Ten samozřejmě u sériově fabrikovaných přívěsků zcela chybí. O něco lepší jsou šperky individuálně vyráběné, ale o skutečných amuletech můžeme hovořit jen u čarodějnických škapulířů a váčků na míru. Amulet musí mít svého „ducha“, určitou míru vlastní energie a inteligence, aby mohl svého nositele chránit, nestačí pouhá víra.

Na počátku jsme zmínili význam duševního řádu. Pomíjet bychom však neměli ani vnější spořádanost. Jak praví základní dílo hermetismu, „Jak nahoře, tak dole“. Pokud tedy žijeme v prostoru, který je špinavý, neuspořádaný a náš denní režim je chaotický, snadněji přitáhneme pozornost nepříjemných duchů a energií, které se mají, kde usadit a zabydlí se u nás. Úklid je proto třeba chápat jako navýsost magický akt, při které pořádáme svoje okolí tak, aby odpovídalo našemu nitru. Pokud při úklidu zapojíme i nějaké záměrně magické praktiky, jako je zpěv manter, vykuřování nebo vykropení svěcenou vodou, vytvoříme si kolem sebe prostor, do kterého se ráda nastěhují příznivé síly, které si naši předkové představovali v podobě domácích skřítků.

 

Zdroj: https://www.zahady-zdravi.cz