Jak se naučit channeling?

30.06.2014 21:13

Naučit se získávat informace pomocí channelingu se rozhodlo mnoho lidí a mnozí to také intuitivně zvládli ke své spokojenosti.

 

Pokud si ale nejste jisti sami sebou, doporučuji abyste začali z pozice, při které se soustředíte na rozvoj vaší intuice pomocí méně specifických prostředků, aniž byste se soustředili konkrétně na channeling. Ten se přirozeně zjeví později ve správném čase. Pokud ne, netrapte se tím - channeling není pro každého a rozhodně se nedá vynutit.

Pokud vás channeling fascinuje, měli byste si položit především otázku, co budete se svou schopností dělat poté, co ji v sobě objevíte a zdokonalíte. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdybyste se rozhodli pomáhat jiným. Praxe channelingu však, tak jako práce pilota nebo chirurga, vyžaduje jak talent a dovednost, tak spoustu trpělivé práce. Využívat channelingu k pomoci druhým pak vyžaduje i mnohé další schopnosti, včetně zodpovědnosti. Každý by se měl tedy vážně zamyslet, jestli je na tento úkol zralý.

Pro tento zdánlivě konzervativní přístup je celá řada důvodů. Zkoušet zvládnout channeling vyžaduje zvládnout některé základní kroky a principy práce s rozvinutou intuicí. Pokud využíváte takto vědomě své intuice i ve svém běžném životě, pak zde nebude žádný problém. Pokud ne, výsledky mohou přinést spíše zmatek a jak určité bloky ve schopnosti učení se, tak nebezpečí určitých pastí ega. Channeling je zvláště mocná a dramatická forma intuitivního projevu a je snadné nechat se svést z cesty a přestat být schopen posuzovat takto získané informace kriticky. Člověk může channeling provozovat jako něco, co přišlo samo, nebo méně nevinně, aby imponoval jiným, nebo dokonce nad nimi získal vliv, nebo jako určitou formu téměř božského ospravedlnění svých vlastních myšlenkových koncepcí. Pokud si myslíte, že jste vůči takovémuto chování imunní a chcete pokračovat, možná máte pravdu, ale mějte na paměti, že mnozí jiní s podobnými předsevzetími a podobnou jistotou o své imunitě do výše zmíněných pastí přesto spadli.

Dle mých zkušeností při práci v CAI se přinejmenším tři čtvrtiny z těch několika desítek lidí, kteří se systematicky channelingem zabývali, potkalo s určitou formou problémů, pramenících právě z těchto pokušeních. Někteří z nich dokonce channeling vyučovali. Tyto osobní nedostatky nejsou při channelingu samy o sobě tím největším problémem. Nejlepší recept na vyhnutí se zmatku a blokům a jiným zneužitím je přinejmenším začít pod dohledem zkušeného učitele nebo rádce. Pokud se ve vás schopnosti channelingu projeví spontánně, pak jste v jistém smyslu chráněni sami svou intuicí - ale i tak by vám nějaký učitel pomohl. Pokud nikomu nedůvěřujete, měli byste přinejmenším konzultovat některé dobré knihy na toto téma.