Jak vlastní výzkum probíhá?

15.09.2017 00:17

Z globální sítě (generátory jsou v Evropě, USA, Kanadě, Indii, na Novém Zélandu, Fidži, Japonsku, Číně, Rusku, Brazílii, Africe, Thajsku, Jižní Americe a Austrálii ) 65 fyzikálních generátorů náhodných čísel jsou průběžně sbírána data. Tato data se následně analyzují a zkoumá se, zda existují jakékoliv vztahy (zda korelují) mezi daty a globálním vědomím, které reagovalo na události jako je pohřeb princezny Diany, útok na WTC 11.září 2001 apod..

Veškerá naměřená data jsou přenášena do centra v Princetonu, kde jsou zpracována, analyzována a archivována. Každý má tak k těmto datům přístup pro provádění vlastního výzkumu nebo ověřování závěrů. Na konci roku 2001 (pozdější údaj není známý) databáze naměřených dat (vysoce zkomprimovaných) zabírala 3 GB paměti.

Na domovské adrese projektu je možné nalézt obrovské množství podrobných informací od historie projektu, přes použité metody analýzy, často kladené dotazy, interpretace dat apod.. Pro pochopení celého principu zpracování dat Vám určitě nebude stačit 30 minut, protože se jedná o docela náročné nejen statistické výpočty.