Jako se slitovává otec nad dítkami

20.04.2013 08:36

„Jako se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteří se ho bojí“ Ž 103,13

 

Bože, náš milý nebeský Otče! Děkujeme ti, že smíme být tvými dětmi. Prosíme, posiluj naši víru, abychom každý den prožívali v jistotě, že se ti nemůžeme ztratit. Prosíme o trpělivost tam, kde se nám všechno nebude dařit tak, jak si to přejeme. Pomáhej nám, abychom se moudře – podle tvé vůle – rozhodovali ve svých drobných i důležitých záležitostech. Buď s našimi milými. Dnes prosíme za ty, kteří se nemají kde zahřát, kde vyspat. Věříme, Bože, že ty máš dost zájmu a lásky pro všechny. Amen.