Janova 3.

08.06.2014 09:46

1. kapitola

1. Starší milovanému Gaiovi, kterého já miluji v pravdě.
2. Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.
3. Velice jsem se totiž zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé pravdě a o tom, jak chodíš v pravdě.
4. Nemám větší radost, než abych slyšel, že moji synové chodí v pravdě.
5. Milovaný, děláš věrně, cokoli činíš bratrům a hostům.
6. Ti vydali před církví svědectví o tvé lásce. Když je vypravíš na cestu, jak je důstojné Boha, učiníš dobře.
7. Vyšli totiž pro jeho jméno a od pohanů nic nedostávají.
8. My tedy máme takové přijímat, abychom byli spolupracovníci pravdy.
9. Napsal jsem vašemu sboru, ale Diotrefes, který stojí o prvenství mezi nimi, nás nepřijímá.
10. Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když mluví zlá slova proti nám. A nemá dost na tom, ale sám bratry nepřijímá a těm, kteří by chtěli, brání a vylučuje je ze sboru.
11. Milovaný, nenásleduj příklad zlého, ale dobrého. Kdo koná dobro, je z Boha; ale kdo koná zlo, Boha neviděl.
12. Demetrius dostal svědectví ode všech, i od samotné pravdy; a i my mu vydáváme svědectví a víte, že naše svědectví je pravdivé.
13. Měl jsem ti mnoho co psát, ale nechci ti psát inkoustem a perem.
14. Mám však naději, že tě brzo uvidím a budeme spolu mluvit tváří v tvář.
15. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj všechny přátele jménem.