Jedno tělo světa

04.06.2017 14:35

 

Wang Jang-Ming (1472-1529)

    Velký člověk vnímá deset tisíc věcí jako jedno tělo. Vnímá celý svět jako jednu rodinu a celou zemi jako jednoho člověka. Ty, kdo mezi jednotlivé věci světa vnášejí hranice a  rozdělování, je nutno považovat za malé lidi.
    Velký člověk je schopen nebe, zemi a deset tisíc věcí považovat za jedno tělo, ale to není výsledek nějaké rozumové úvahy, ale prostě vnímá přirozený stav světa.  Jedno tělo s nebem, zemí a všemi věcmi však nevnímá jenom velký člověk. I malý člověk vnímá podobně, ale je to on sám kdo své vlastní srdce zmenšuje. Když vidí dítě které už už padá do studny, neubrání se strachu a soucitu.


    Lze namítnout , že dítě patří ke stejnému druhu jako on, ale uvažme jiný příklad. Když i malý člověk slyší nářek zvířat a ptáků jdoucích na jatka a vidí jejich strach, bude těžce snášet jejich utrpení.
    Lze namítnout, že ptáci a zvířata jsou živé bytosti jako člověk, ale zvažme jiný příklad. Když  malý člověk uvidí polámané rostliny a zničené stromy, neubrání se soucitu.
    Ale lze jít ještě dál. dokonce i když uvidí rozbité kameny, zachvátí jeho mysl lítost. Z toho je patrné, že mysl malého člověka obsahuje lidství, jež vytváří jedno tělo se vším.  Tato mysl povstává z přirozenosti darované nebesy a je sama o sobě nadána inteligencí, průzračností a jasem. Proto bývá označována jako zářivá mysl.
    Projevovat jas své povahy znamená vytvářet společný základ, ze kterého vyrůstá tělo světa. Když vnímáme svět jako jedno tělo, začínáme milovat lidi a tato láska zesiluje společný základ...Měli bychom opravdu milovat všechno počínaje manželem, manželkou, přáteli, knězem, králem až po hory, řeky, duchovní bytosti, rostliny, ptáky, zvířata, abychom naplnili své lidství.