Jednota podstaty a jevů

22.06.2013 11:52

Mistr Sekito Kisen (700-790)


Duch velkého Mistra Indie je věrně předáván z Východu na Západ.
Existují rozdíly mezi lidskými osobnostmi. Vnímaní a inteligence jsou různé.
Na Cestě však neexistuje mistra severu ani jihu.
Pramen duchovní cesty je zářivý a čistý, pouze přítoky jsou zakalené.
Lpění na jevech je původem iluzí, avšak lpění na pravdě není satori.
Protože jsou jevy vzájemně závislé, vzájemně se pronikají.
Vnímány smysly se bez souvislosti objevují.
Kdyby to tak nebylo, nebylo by možné uniknout rozlišování.
Každá forma se odlišuje svými vlastnostmi.
Radost a utrpení se zdají být oddělené.
Ve tmě není nahoře ani dole, ve světle se to, co je čisté odlišuje od toho, co je špinavé.
Čtyři prvky se vracejí samy od sebe ke svému zdroji jako se dítě vrací ke své matce.
Oheň spaluje, vítr hýbe, voda promáčí, země podpírá.
Pro oči existuje tvar, pro uši existuje zvuk, pro nos vůně, pro jazyk chuť.
S jevy je to stejné jako s listy jednoho stromu. Pocházejí ze stejných kořenů.
Začátek a konec mají stejný původ.
Vznešené nebo ubohé: jak račte!
V temnotě existuje světlo, nevšímejte si jen temné strany.
Ve světle existuje temnota, nevšímejte si jen světlé strany.
Světlo a temnota se zdají být protikladné, ale závisejí jedno na druhé, jako další krok závisí na předešlém.
Každá existence má svou úlohu, jednejte s ní podle její pozice.
Podstata a jevy do sebe dokonale zapadají.
Tato pravda je jako oštěp zastavující šíp na vrcholu letu.
Tato řeč by měla být zachycena u svého zdroje.
Nevytvářejte si své vlastní kategorie.
Vy jste Cestou, ale jestli tomu neporozumíte, nemůžete ji uskutečnit.
Postupujíce kupředu, v onom okamžiku, neexistuje ani blízko, ani daleko. Ale přetrvá-li třeba ta nejmenší pochybnost, vyvstane odluka jako je hora vzdálená řece.
Pokorně říkám těm, kteří hledají Cestu, nemarněte současný okamžik.

 

SANDOKAI

CHIKUDO DAI SEN NO SHIN TOZAI MITSU NI AI FUSU NINKON NI RIDON ARI. DO NI NAMBOKU NO SO NASHI REIGEN MYÔ NI KÔKETTARI SHIWA AN NI RUCHU SU. JI O SHU SURU MO MOTO KORE MAYOI RINI KANO MO MATA SATORI NI ARAZU. MON MON ISSAI NO KYÔ EGO TO FUEGO TO ESHITE SARA NI AIWATARU. SHIKARA ZAREBA KURAI NI YOTTE JUSU SHIKI MOTO SHITSUZÔ O KOTONISHI. SHÔ MOTO RAKKU O KOTO NISU. AN WA JÔCHU NO KOTO NI KANAI MEI WA SEI DAKU NO KU O WAKATSU. SHIDAI NO SHÔ ONOZUKARA FUKUSU. KONO SONO HAHA O URU GA GOTOSHI HIWA NESSHI KAZEWA DÔYÔ MIZUWA URUOI CHI WA KENGO. MANAKO WA IRO MIMI WA ONJÔ HANA WA KA SHITA WA KANSO SHIKA MO ICHI ICHI NO HÔ NI OITE. NENI YOTTE HA BUNPU SU. HONMATSU SUBEKARAKU SHUNI KISU BESHI. SONPI SONO GO O MOCHI YU MEICHU NI ATTATE AN ARI. AN SÔ O MOTTE Ô KOTO NAKARE. ANCHU NI ATTATE MEI ARI. MEISO WO MOTTE MIRU KOTO NAKARE. MEI AN ONO ONO AITAI SHITE. HI SURU NI ZENGO NO AYU MI NO GOTOSHI. BAN MOTSU ONOZUKARA KÔ ARI. MASANI YÔ TO SHO TO O YUBESHI. JISON SUREBA KANGAI GASHI. RI ÔZUREBA SEMPÔ SASÔ. KOTO O UKETE WA SUBEKARAKU SHU O ESUBESHI. MIZUKARA KIKU O RISSURU KOTO NAKARE. SOKU MOKU DÔ O ESEZUMBA ASHI O HAKOBUMO IZUKUNZO MICHI O SHIRAN. AYUMI O SUSUMU REBA GON NON NI ARAZU MAYÔ TE SENGA NO KO HEDATSU. TSU-TSU-SHINDE SANGEN NO HITO NI MÔSU. KÔIN MUNA SHIKU WATARU KOTO NAKARE.