Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa má jedinečnou představu toho, co mír skutečně znamená – stav úplného vědomí

10.08.2015 20:44

V souladu s Buddhovým učením má Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, představu míru. Míru ve světě. Míru v myslích lidí. Karmapa má jedinečnou představu toho, co mír skutečně znamená – stav úplného vědomí.

Jak takového míru dosáhnout? Karmapa učí, že musíme nejprve rozvíjet své vnitřní bohatství, abychom dosáhli míru, ať osobního, nebo světového.

Naše vnitřní bohatství, naše vrozené hodnoty soucitu a moudrosti jsou jako duchovní banka, která je pro nás stále otevřená, můžeme do ní investovat a čerpat z ní. V materiálním světě s tolika věcmi, které nás rozptylují, je snadné zapomínat na bohatství, které máme v sobě. V 21. století existují velké výzvy, abychom vnitřní bohatství rozvíjeli.

V reakci na tyto výzvy Karmapa vysvětluje tři jasné oblasti, na které bychom se měli zaměřit, abychom rozvíjeli vnitřní bohatství a pomáhali dosáhnout pokoje a míru.

Oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost

1. Vzdělání a gramotnost

Karmapa vytváří a podporuje programy vzdělání a gramotnosti, aby pomohl odstranit překážky dorozumění a pochopení. 

 

2. Mladí lidé a mezigenerační výměna

Aby vzrostla úroveň porozumění a soucitu ve společnosti, Karmapa pracuje na aktivitě soustředěné na mladé lidi a mezigenerační výměnu – spojováním starší generace a mladých lidí určité společnosti. 

 

3. Nemateriální hodnoty

A aby nám všem pomohl propojit se na hlubší úrovni se sebou samými a s ostatními navzájem, Karmapa prosazuje nemateriální hodnoty. V Indii a na celém světě Karmapovy iniciativy posilují hodnoty jako soucit, nenásilí, důstojnost, moudrost a společenství. A samozřejmě mír. 

 

Vize míru

Karmapa učí, že skutečnou podstatou všech bytostí je hledání míru:

„Mír je plné vědomí. V tomto stavu bdělé pozornosti rozvíjíme a spojujeme soucit a moudrost. V tomto stavu vědomí jsme živí, bdělí a přebíráme zodpovědnost za své činy. V tomto stavu námi necloumají emoce, máme své emoce a činy pod kontrolou. V tomto stavu jsme trpěliví, nenásilní a neposuzujeme. V tomto stavu živíme své vnitřní bohatství – své vrozené hodnoty – a vyvažujeme je se svým vnějším (materiálním) bohatstvím způsobem, který je prospěšný všem bytostem. To je mír.“

Vnitřní bohatství

Ten nejcennější druh bohatství je bez hranic. A je v každém z nás. Když investujeme do tohoto bohatství, nikdy nemůžeme být duchovně chudí. Jak Karmapa říká:

„V každém z nás je nevyčerpatelný zdroj vnitřního bohatství, z něhož můžeme čerpat, abychom mohli dosáhnout tohoto stavu vědomí, tohoto stavu míru. Toto vnitřní bohatství je nesmírné, je v něm veškeré porozumění, které budeme kdy potřebovat. Existuje mnoho způsobů, jak získat přístup k tomuto vnitřnímu bohatství, jak ho odhalit: prostřednictvím meditace, kontemplace nebo se prostě snažíme dýchat a zklidnit mysl.“

Karmapova vize má kořeny v buddhistických hodnotách a je navržena tak, aby přinesla užitek všem. Každému prostředí. Každé víře.

„Z buddhistického hlediska absolutní mír je osvícením.“