Jenčov

13.08.2011 15:05

 

 

Zříceniny hradu Jenčova se vypínají na skalisku, kolem kterého nic než stráně s hlubokými lesy není. Podivuhodný to byl hrádek, o němž nikdo neví, jak vznikl. Avšak mezi lidem se vypravuje pověst o jeho založení.

Vypravování říká, že hrádek vznikl jako lovecké sídlo některého českého krále. Za těch dávných časů prý projížděl krajem muž urozeného šatu a v jedné vísce zavítal do hospůdky. Usedl ke stolu mezi prosté muže a poručil všem nalít vína.

Muži nevěřili vlastním očím, bohatý pán si přisedne k prosťáčkům a ještě je hostí. Ptali se jej tedy, s kým mají tu čest a jak se mu odvděčí za jeho laskavost.

Muž neprozradil, kdo je, ale pravil: "Jsem velkým milovníkem zvěře a hledám vhodné místo, kde postavit malý hrádek, na němž bych mohl trávit dobu lovu. Zdejší kraj se mi tuze zalíbil, a proto jsem přišel za vámi. Rád bych se dozvěděl, co se skrývá v těch hlubokých lesích, které tu vidím všude kolem sebe."

Vesničtí muži tedy pánovi vypověděli, že v lesích je ukryto skalisko, na kterém by mohl postavit své sídlo a za pár chvil již byli na cestě k němu. Vypravovali neznámému pánovi, kolik nádherné zvěře žije ve zdejších lesích.

A když prošli hustým lesem a stanuli u skaliska, pán se tuze zaradoval a pravil: "Vskutku božské místo pro můj hrádek. Děkuji vám za vaši pomoc. Až na téhle skále stane moje nové sídlo, jste všichni zváni."

Neuplynulo mnoho času a na skalisku uprostřed lesů opravdu vyrostl lovecký hrádek. Král se zde oddával svým radovánkám, projížděl se po lesích, lovil zvěř a naslouchal ptačímu zpěvu.