Jeroným Alessandro Scotta ve službách Rudolfa II.

17.09.2017 16:48

 

V roce 1590 do Prahy přijel Jeroným Alessandro Scotta. Kromě alchymie se zabýval také astrologií a je známo, že Rudolfovi předpověděl, kdo zasedne na polský trůn. S císařem Rudolfem se společně zabývali více astrologií než alchymií.Jednu z důležitých úloh sehrál na císařském dvoře Michal Sendivoj. Pocházel z Polska a na svých cestách se už seznámil s Deem, Kelleym a Setonem. U posledního z nich byl učněm. 

V Praze také spolupracoval s některými lékaři, jako byl například Mikuláš Lev, u kterého nějakou dobu i bydlel, pak s patriciem Ludvíkem Korálkem, v jehož laboratoři pracovali známý právník Jan Kapr z Kaprštejna a lékař Václav Lavín spolu s Martinem Storffem. Kromě toho, že Sendivoj „uměl proměnit železný šroub v ryzí stříbro“, je známo, že vyléčil panu Lvovi syna, což mu vyneslo pověst člověka, který vlastní „panaceum života“. 

Rudolf II. s pomocí jeho „elixíru“ provedl transmutaci rtuti ve zlato a na hradě dal postavit kamennou desku na památku této transmutace. Psalo se tam: „Vykonej někdo jiný, co vykonal Polák Sendivoj.“ (Faciat hoc quispiam alius, quod fecit Sendivogius Polonius.) Sendivoj vydal v Praze v roce 1604 alchymistické dílo „Cosmopolitani novum lumen chymicum“.