Jestřábice - VI. 2004

06.06.2009 08:31

 

Přišlo to zcela nečekaně... Bylo nádherné, slunečné červnové počasí, když se najednou kolem poledne objevil na obloze jeden jediný mrak a z něj se ozvala podivná děsivá rána! V tu chvíli do jednoho domku na Kroměřížsku neuvěřitelnou rychlostí vnikl kulový blesk! Ničil vše, co mu stálo v cestě a co bylo vodivé, pak napadl paní, která v domě bydlí a způsobil jí, i přes oblečení, popáleninu kruhového tvaru. Tím však tato spoušť nekončila. V kuchyni domu se kulový blesk roztříštil na ohnivý oblak záhadného modravého světla, který připomínal prskavky s tisíci jisker, pak podivuhodným způsobem přeskočil na druhý konec místnosti a podél okem ostatními místnostmi domu šílenou rychlostí putoval do vedlejšího domu, kde sousedům zničil ještě televizi. Zdi, okna či dveře mu nebyly žádnou překážkou a po jeho zmizení zůstal v domě pronikavý sirný zápach.