Jsme na prahu klimatické katastrofy

01.05.2014 17:08

Hlavní vědecký poradce britské vlády proklamuje "apokalyptickou vizi" globálního oteplování připomínající situaci, za níž kdysi zanikla stáda dinosaurů.
Profesor sir David King apeloval na výbor lordů Horní sněmovny, že je zde "potřeba naléhavých akcí, které musí být podniknuty během několika málo dalších let, aby byla odvrácena hrozba náhlé a prudké změny podnebí". Tvrdí, že lidskou činností vyvolaná horká vlna minulého léta byla "výstražným znamením, varujícím před mnohem horší budoucností". Profesor dráždí Downing Street opakovaným tvrzením, že globální oteplování je mnohem větší hrozbou než terorismus, a tvrzením, že Washington v přístupu k této problematice zklamal. Sir David, který o hrozbě globálního oteplování hovořil i na nedávné návštěvě ve Spojených státech, byl Downing Street vyzván k omezení svých kontaktů s médii. Stojí to v memorandu asistenta z No. 10, které se dostalo do rukou novinářů v Seattle, kde vědec přednášel.
Sir David lordům sdělil, že hladina oxidu uhličitého v atmosféře je pravděpodobně nejvyšší za posledních 65 miliónů let, tedy od dob paleocénu, kdy vyhynula většina dinosaurů. Řekl, že tato éra "byla svědkem masivní redukce pozemských forem života" a dodal: "Antarktida tehdy byla nejlepším místem na světě, zatímco zbytek byl prakticky neobyvatelný." Neodpustil si jemný výpad na prezidenta Bushe, když pochválil úsilí vynakládané jednotlivými americkými státy při omezování emisí kysličníku uhličitého bez jakékoli podpory ze strany washingtonské vlády. Současně obžaloval amerického ropného giganta Exxon z financování lobbistů, kteří se pokoušejí poddolovat společný postoj ke globálnímu oteplování připomínkami, že se vědci v názorech na povahu problému značně rozcházejí.
Sir David řekl: "Toto je největší výzva, jíž budeme čelit v tomto století. Původcem problému je člověk a věda to ví (sic!). Teď už je to jen věcí politické shody. Jak čas plyne už bohužel téměř nepochybuji o tom, že k událostem spojeným s globálním oteplováním, jako byly loňské velmi vysoké teploty v Evropě a záplavy před dvěma lety, bude docházet častěji a jejich příčiny budou zjevnější. Myslím, že pak národy světa pochopí..., že je třeba přikročit k činům."
"V několika málo uplynulých stoletích stoupla hladina kysličníku uhličitého z 270 na 370 částic na milión a stále stoupá," řekl sir David. Prorokuje, že pokud tato úroveň dosáhne 550 ppm, polární ledové pokrývky roztají, současný směr Golfského proudu se změní, Evropa se propadne do nové doby ledové zatímco zbytek zeměkoule se přehřeje. Abychom se vystříhali této hrozby, řekl, je třeba tuto úroveň stabilizovat na 450 ppm.
(...)

 

Celý článek (původní zdroj): Gewo.cz (12.03.2004, "Jde po nás" teplo a věda konečně začíná reagovat) 

 

Zdroj: https://archiv.gnosis9.net