Jsou zážitky blízké smrti halucinace?

19.05.2012 10:51

I když lidé, kteří si klinickou smrtí prošli, tvrdí, že jejich zážitky, kdy opouští tělo, jdou do nebe a vidí zemřelé lidi a nebeské bytosti a tak dál, jsou skutečné, mnozí vědci trvají na tom, že jde pouze o halucinace způsobené kritickým biologickým stavem, jako např. nedostatkem kyslíku v mozku. Ovšem je tu i druhá skupina vědců, kteří po třiceti letech výzkumu skončili s důkazy, které vyprávění na čas zemřelých lidí podporují.

V druhé části naší série jsme se zabývali sdílenými zážitky se smrtí, při kterých někdo blízký umírající osobě zažívá něco podobného jako tato osoba. Raymond Moody, Ph. D., Velké Epoše řekl, že tito příbuzní či známí obecně vidí ducha umírajícího, jak opouští tělo. Někdy vidí, jak se umírající setkává s jinými zemřelými lidmi, proběhne jim před očima jeho život, jak odchází do jiné říše a tak dál.

„Všechny rysy, které označuji jako prvotní prožitky blízké smrti, jež jsem před lety studoval, se vyskytují i u lidí, kteří si těmito zážitky projdou u lůžka a kteří vůbec nejsou nemocní ani zranění. S jejich přítokem kyslíku do mozku je všechno v pořádku, a přesto mají naprosto ty stejné zážitky, jaké slýchávám od lidí, kteří se dostali blízko smrti," pronesl na nedávné konferenci o klinické smrti Moody.

Tohle vše podle Moodyho vyvrací konvenční vědeckou domněnku, že NDE jsou halucinace způsobené kritickým stavem v mozku. Nicméně to stále ještě neposkytuje pevný důkaz toho, že vyprávění osob, které klinickou smrtí prošly, jsou pravdivá.

Přesto existují zdokumentované případy, u kterých tradiční vědecká vysvětlení nemohou jejich platnost vyvrátit. Například jsou případy, kdy lidé vidí zesnulé příbuzné, o kterých nevěděli, že zemřeli nebo se kterými se ani nikdy nepotkali.

Takovýmto zážitkem prošel třeba neurochirurg Eben Alexander, který upadl do kómatu při akutní bakteriální meningitidě. Na konferenci vyprávěl, že během NDE v určitém bodě zažil, že je tečkou na motýlích křídlech a že ho doprovází nějaká bytost, kterou považoval za svého anděla strážného.

Alexander vyrůstal jako sirotek a o svých biologických sourozencích se dozvěděl teprve před několika lety. Než je stačil všechny poznat, jedna z jeho sester už zemřela. Když se lékař jednoho dne po své klinické smrti zadíval na fotografii, kterou mu sourozenci dali, zjistil, že ten „anděl strážný", kterého při NDE viděl, byla jeho zemřelá sestra.

Dalším zajímavým případem, který Moody v rozhovoru s Velkou Epochou popisoval, byla automobilová nehoda kněze a jeptišky z Jižní Afriky. Oba dva měli zástavu srdce a oba dva se podařilo oživit. Oba hovořili o identických NDE, kdy opustili svá těla a společně odcházeli do světla.