Kabalistické zdroje

22.05.2011 08:33


Odkud moudrost kabaly pochází a jaké jsou její zdroje?

Věda kabaly je unikátní v tom, jak mluví o lidech, o nás všech. Nepracuje s ničím abstraktním, pouze se způsobem, jakým jsme stvořeni, a jak fungujeme na vyšších úrovních existence.

Bylo o tom napsáno mnoho kabalistických knih, počínaje Abrahamem Patriarchou před čtyřmi tisíci lety. Ten napsal knihu zvanou Sefer Jecira (Kniha Stvoření). Další důležitou prací je Kniha Zohar, napsaná v prvním nebo druhém století n. l. Zohar je následován pracemi Ariho, uznávaného kabalisty 16. století. A dvacáté století se stalo svědkem vzniku prací kabalisty Jehudy Ašlaga.

Ašlagovy texty jsou pro naši generaci nejvhodnější. Stejně jako ostatní kabalistické zdroje popisují strukturu Vyšších Světů, jak sestupují, a jak naše univerzum, se vším, co v něm je, vešlo v existenci.

Učebnice Jehudy Ashlaga, Talmud Eser Sefirot (Studium deseti sefir) je navržena jako studujní pomůcka s otázkami, odpověďmi, materiály k opakování a k výkladu. Je to vlastně taková fyzika Vyšších Světů, popisující zákony a síly, vládnoucí univerzu a duchovnímu království.

Tento materiál studenta mění, protože zatímco pátrá po tom, jak by mohl zažít duchovní svět, postupně se přizpůsobuje duchovním zákonům, které jsou v učebnici popisovány.

Věda kabaly se nezabývá životem v tomto světě. Místo toho studuje systém, ve kterém se nacházíme. Ukazuje nám, jak dosáhnout úrovně, kterou jsme drželi, než jsme sestoupili. Během vzestupu buduje ve studentovi studium kabaly systém, který je rovnocenný duchovnímu systému.

Abychom se ujistili, že je nám studium duchovně prospěšné, studujeme v Bnei Baruchu pouze autentické zdroje a zaměřujeme se na ty, které byly napsány s cílem, aby studentovi pomáhaly v duchovním postupu. Těmito zdroji jsou:

· Kniha Zohar

· Spisy Ariho

· Spisy Rabiho Jehudy Ašlaga

Povětšinou se zaměřujeme na spisy Rabiho Jehudy Ašlaga, jelikož jsou jeho texty pro naši generaci nejvhodnější.