Kálama Sutta

10.04.2004 09:45
Podle překladu Libora Válka podstatně zkrátil a upravil Petr Pavlík
Tak slyšel jsem. Jednou Vznešený, když putoval zemí Kósalskou s velkým zástupem mnichů, přišel do města Késaputta. Jeho obyvatelé, Kálamové, o něm slyšeli velmi dobrou zvěst: "On je vskutku vznešený, čistý, pravě a zcela probuzený, s dokonalým věděním a jednáním, takto jdoucí, vidící svět, neporovnatelný vůdce, učitel bohů a lidí, probuzený, vznešený. On ukazuje tento svět jaký je, s jeho bytostmi, bohy, démony, bráhmany a askety, s bytostmi božskými i lidskými, když sám to vše jasně pochopil pravým věděním. Vykládá svatou dhammu, dobrou na počátku, dobrou uprostřed a dobrou na konci. Hlásá svatý život, zcela naplněný a dokonale čistý. Takového je vskutku dobré uvidět."

A tak přišli Kálámové k Vznešenému. Někteří mu vzdali úctu a usedli po straně, někteří si s ním vyměnili přátelské pozdravy, jiní ho pozdravili sepjatými dlaněmi, někteří oznámili své jméno a rod a ostatní, aniž promluvili, pouze usedli po straně.

”Ctihodný pane, jsou někteří mniši a bráhmani, kteří přicházejí sem do Késaputty. Vykládají a osvětlují nám jen své vlastní nauky, zatímco nauky jiných napadají, opovrhují jimi a trhají je na kusy. Pak přijdou druzí a ti zase dělají totéž naopak.

Ctihodný pane, v nás je teď pochybnost a nejistota - který z nich k nám mluví pravdu a který nám lže? ”

Co myslíte Kálámové? Jestliže v člověku vyvstane chtivost, , zlá vůle a zaslepenost, je to pro jeho prospěch nebo škodu?” – ”Pro jeho škodu, ctihodný pane.” – ”Nuže Kálámové, tento člověk posedlý chtivostí, zlou vůlí a zaslepeností, pak zabíjí, krade, cizoloží, lže a navádí i k tomu ostatní, aby se chovali stejně. Bude to k jeho škodě a strasti? ”

”K jeho škodě a strasti, ctihodný pane,” odpověděli Kálamové.

”Co myslíte Kálámové? Jestliže v člověku není chtivosti, zlé vůle a zaslepenosti, je to pro jeho prospěch nebo škodu?” - ”Pro jeho prospěch, ctihodný pane.” - Nuže Kálámové, tento člověk, který není posedlý chtivostí, zlou vůlí a zaslepeností, pak ani nezabíjí, ani nekrade, ani cizoloží, ani nelže a nenabádá ostatní, aby se chovali stejně. Bude toto k jeho prospěchu a štěstí? ”

”K jeho prospěchu a štěstí, ctihodný pane,” odpověděli Kálamové.

Pohleďte, Kálámové: Nespoléhejte na to, co jste získali opakovaným slyšením, ani na tradici, ani na legendy, na písma, na spekulace, na zjevené pravdy, na umělé důkazy, na to, že se nějaký názor náhodou shoduje s vašimi představami, na něčí přesvědčovací schopnost, na to, že někdo je váš učitel.

Tyto věci jsou hanebné, tyto věci moudří neschvalují; tyto věci vedou ke zlu a strasti, pak Kálámové, byste měli sami opustit tyto věci.

Kálámové, jestliže vy sami víte: tyto věci nejsou hanebné, tyto věci moudří schvalují; tyto věci, vedou k prospěchu a štěstí, pak Kálámové, byste měli sami vzít tyto věci za své a konat je.

”Kálámové! Kdo se takto oprostil od chtivosti, zlé vůle a zaslepenosti, bdělý a jasně chápající, ten proniká a naplňuje svou laskavou myslí všechny světové strany, celý svět ve všech směrech, svou širokou, všeobsahující, nezměřitelnou myslí, mírnou a prostou nenávisti či zášti.