Kam jdeš?

05.04.2014 09:05
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Ve dvou sousedních klášterech měli svého chlapce na vychování. Oba chodili ráno nakupovat zeleninu a potkávali se po cestě.

"Kam jdeš?" ptal se jednou ten první.
"Jdu, kam mě nohy nesou," odpověděl druhý.

Taková odpověď prvého chlapce zarazila.

Přišel požádat svého učitele, aby mu pomohl.

"Zítra ráno," řekl mu učitel, "až toho kluka zase potkáš, zeptej se ho na to samé. A když ti takhle odpoví, řekni mu: "A co kdybys neměl nohy, kam bys šel?" To ho usadí."

Chlapci se potkali druhý den ráno.

"Kam jdeš?" ptal se první.
"Jdu, kam vítr fouká," odpověděl druhý.

Mladší chlapec běžel se svou porážkou za učitelem.

"Příště se ho zeptej, kam by šel, kdyby nefoukal vítr," radil mu učitel.

A tak se příští den potkali chlapci potřetí.

"Kam jdeš?" ptá se první.
"Jdu na trh koupit zeleninu," odpověděl druhý.