Kámen

05.04.2014 09:04
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr Hogen žil v malém klášteře na čínském venkově. Jenoho dne se objevili čtyři putující mniši a požádali ho, zda si mohou na dvoře udělat oheň a ohřát se.

Po celou dobu, kdy rozdělávali oheň, Hogen slyšel, jak diskutují o subjektivním a objektivním. Vyšel ven a řekl:

"Vidíte támhleten veliký kámen? A myslíte, že je ve vaší mysli nebo mimo ni?"

Jeden z mnichů mu odpověděl:

"Z hlediska buddhismu je všechno tvarem mysli, řekl bych tedy, že ten kámen je v mé mysli."

"Musíte mít pořádně těžkou hlavu," poznamenal Hogen, "když nosíte v mysli takový těžký kámen."