Kamenné koule v ČR: Vidče, Olšany

25.05.2014 11:11

Obvodový pískovcový plášť koule je asi 5 až 6 cm silný. Vnitřek vyplňuje světlá hmota - bílý vápenec. I když se nachází jen pár metrů od místa s vrty, nebyla geology prozkoumána.

 

Vidče (u Rožnova pod Radhoštěm)

Kamenné kulovité objekty se nacházejí ve starém kamenolomu nad obcí Vidče. Během těžby pískovcového kamene zde byly obnaženy velké kulovité objekty o průměru až 3 metry, převážně eliptického či vejčitého tvaru. Ve skalní stěně jsou polokoule zapuštěných objektů. Na jejím úpatí doposud volně leží velké oválné balvany. Jinou velkou "kamennou kouli" vejčitého tvaru přesunuli místní občané ke kostelu.

Na východním svahu kamenolomu leží pískovcová koule o průměru cca 160 cm rozdělená jakoby řezem na tři části. Na lomu je vidět složení objektu. Je zcela z pískovcového slepence se zrnem o hrubosti do asi 1 cm. Povrch koule je hladký a jemnozrnný. Klimatická eroze z něho postupně odlupuje tenké zaoblené šupiny jako když se "loupe cibule". 

 

Názory odborníků
Geologové z ČGÚ Brno prováděli výzkum kulovitých objektů. O výzkumu mi napsali: "Tyto koule jsme studovali všemi dostupnými metodami, včetně studia anizotropie magnetické susceptibility. Tato metoda se provádí odvrtáním vzorku přímo na místě. Zkoumali jsme koule i okolní sedimenty. Bylo zjištěno, že vnitřní stavba se uvnitř koule neliší od okolních hornin. Podle našeho názoru se jedná o kulovitou odlučnost hornin, která není až tak výjimečná. Koule vznikly sekundárně uvnitř primárního sedimentu a během zvětrávání dochází k jejich uvolnění". 

Několik metrů od objektu se zkušebními vrty jsem nalezl kamennou kouli částečně vyčnívající ze skalní stěny. Je na těžko dostupném místě, ale upoutal mne otvor na jejím povrchu. Odstranil jsem několik zapadlých úlomků a překvapení bylo veliké: koule má bílou vnitřní výplň! Když jsem zkoušel tvrdost bílé výplně kovovým předmětem, dala se lehce oškrabovat a snadno v ní vznikaly vrypy. Výplň tvoří bílý měkký vápenec. Po celém povrchu koule jsou praskliny, takže se tak trochu podobá "puklému vejci".

Obvodový pískovcový plášť koule je asi 5 až 6 cm silný. Vnitřek vyplňuje světlá hmota - bílý  vápenec. I když se nachází jen pár metrů od místa s vrty, nebyla geology prozkoumána. Na zajímavý nález jsem upozornil pracovníky ČGÚ Brno. Dodnes jsem nedostal žádnou odpověď. 

 

 

Olšany  (Kamenolom u Olšan)

 

Na pravé straně silnice vedoucí do obce Olšany je velký kamenolom, v němž se v mnoha výškových úrovních těžil tvrdý kámen používaný pod železniční pražce. Po odstřelu skalní stěny se v nejnižší části lomu (přibližně 30 metrů pod dnešním terénem) objevilo v suti velké množství pravidelných kamenných koulí. Vytěžený kámen byl dopravován pásovými dopravníky do "drtičky". Zařízení se v několika dnech vážně porouchalo a nakonec se zjistilo, že problém způsobují "kamenné koule", z nichž největší měla průměr okolo 80 centimetrů. Od roku 1996 se tyto šedé, pravidelné kulaté kameny třídí! Jejich dokonalý tvar přitahoval pozornost místních obyvatel, kteří ochotně platili padesátku za "kus". Dnes jsou ozdobou snad každého olšanského domku. Vedoucí lomu Karel Doček mne upozornil na zajímavou skutečnost.

 

V lomu jsou jen dvě přísně vymezená místa, kde se koule nacházely, a to v jeho nejnižší úrovni. Dnes je lom dočasně uzavřen a střežen ostrahou.

 

 

Názory odborníka
 V létě roku 2001 jsem kontaktoval geologa z Masarykovy univerzity v Brně. Pro geology byl výskyt kamenných koulí u Rousínova novinkou! Podle předběžného názoru leží ve vrstvě ze spodního karbonu (asi 360 milón let, pozn. autora) a jsou z jemnozrnné kulmské droby. 

 

Závěrem
Pokusím se shrnout poznatky o sledovaných kamenných koulích do několika základních bodů. Co o nich víme?

. bývají z granitu, pískovce, ojediněle vápencové
. tvarem se od dokonalé koule často liší jen o několik centimetrů
. mají různé průměry
. nálezy jsou hlášeny pouze z několika míst světa
. nevyskytují se ojediněle, ale vždy ve skupinách
. nejedná se o běžnou geologickou formaci
. není jednoznačně objasněna doba ani způsob vzniku

Jakým způsobem a kdy vlastně kamenné koule vznikly zůstává nadále nezodpovězenou otázkou. Názory odborníků se liší jak v datování, tak v mechanismu jejich vzniku. Již přes padesát let se vedou odborné spory a badatelé představují originální teorie. Jaká asi je skutečná pravda?

Mají všechny kamenné koule něco společného? O zajímavých, dosud neznámých souvislostech a společném "důlku" si povíme v dalším čísle WM magazínu. 

 

Zdroj: https://www.wmmagazin.cz