Karel IV. v datech

27.11.2015 09:41

 

1316     se narodil v Praze jako prvorozený syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

1316     při křtu mu bylo uděleno jméno Václav

1319     jako Václav (později Karel) byl otcem odebrán z péče matky a uvězněn na Lokti

1319     byl internován otcem na Křivoklátě

1322     narodil se jeho bratr Jan Jindřich, budoucí markrabě moravský

1322     proběhla svatba Marie Lucemburské, sestry Jana, s francouzským králem Karlem IV. Sličným

1323     byl povolán otcem do Paříže  

1323     přijal při biřmování jméno Karel; téhož dne se oženil s Blankou s Valois, sestrou budoucího francouzského krále Filipa                    VI.

1330     byl povolán otcem do Lucemburska

1330     jeho matka Eliška Přemyslovna zemřela ve Zbraslavském klášteře

1331     byl povolán otcem do Itálie

1331     otec ho jmenoval místodržícím na lucemburských panstvích v Itálii

1333     příjezd do Prahy

1334     byla vydána první Karlova listina jako moravského markraběte

1334     byla zahájena obnova královského paláce na Pražském hradě

1334     příjezd Blanky z Valois do Prahy

1334     byl uzavřen druhý sňatek Karlova otce Jana s Beatricí z Bourbonu v Paříži

1335     narození první Karlovy dcery Markéty

1335     návrat otce Jana do Prahy - počátek konfliktů otce a syna

1339     Karel IV. založil kolegiátní kapitulu Všech svatých na Pražském hradě

1341     na zemském sněmu v Praze byl jmenován následníkem trůnu

1343     volba Arnošta z Pardubic pražským biskupem

1344     bylo pražské biskupství povýšeno na metropolitní arcibiskuptsví

1344     byl položen základní kámen ke Svatovítské katedrále

1346     Karel zvolen řmským králem v Rhensu

1346     český král Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku

1346     Karel byl korunován na římského krále v Bonnu jako Karel IV.

1347     proběhla Karlova a Blančina korunovace v Praze na českého krále a královnu

1347     Karel založil kostel Panny Marie Sněžné jako součást karmelitánského kláštera

1347     Karel založil klášter na Slovanech (v Emauzích)

1348     založení Nového Města pražského

1348     vydání základních státoprávních listin a zakládací listiny pražské univerzity (studium generale) se čtyřmi fakultami

1348     byl položen základní kámen ke hradu Karlštejnu

1348     zemřela Karlova manželka Blanka z Valois

1349     uzavřen sňatek s druhou manželkou Annou Falckou v Bacharachu

1349     proběhla korunovace Karla a Anny Falcké v Cáchách za římského krále a královnu

1349     proběhla korunovace Anny Falcké v Praze za českou královnu

1349     Karel udělil Moravu jako léno České koruny svému bratru Janu Jindřichovi a jeho dědicům

1350     Karel založil kostel Panny Marie a Karla Velikého s klášterem augustiniánů - kanovníků na dnešním Karlově na Novém Městě pražském

1350     Karel utrpěl vážné zranění pádem z koně a dočasné zranění

1353     úmrtí druhé manželky Anny Falcké

1353     svatba s třetí manželkou Annou Svídnickou

1353     korunovace Anny Svídnické v Praze 

1355     Karel byl korunuván "železnou" lombardskou královskou korunou v Miláně

1355     císařská korunovace Karla a Anny Svídnické v Římě

1355     svatováclavský sněm v Praze, kde byl odvolán zemský zákoník - tzv. Maiestas Carolina

1355     Karel porpvé oficiálně navštívil Karlštejn

1356     básník Francesco Petrarca se v Praze setkal s Karlem

1356     byla vydána Zlatá bula Karla IV.

1357     byla vydána zakládací listina pro kapitulu na Karlštejně

1360     Karel nechal vybudovat zeď, později zvanou "Hladová", posilující opevnění Menšího Města pražského (Malé Strany) a také Pražského hradu

1361     narození Karlova syna Václava na hradě v Norimberku

1362     úmrtí manželky Anny Svídnické

1363     svatba v Krakově se čtvrtou manželkou Alžbětou z Pomořan a Wolgastu

1363     dvouletý Karlův syn Václav korunován v Praze za českého krále jako Václav IV.

1363     Alžběta Pomořanská byla korunována za českou královnu v Praze 

1365     Karel byl korunován v Arles na arelatského krále

1367     byla vysvěcena kaple sv. Václava v pražské katedrále

1368     narození syna Zikmunda v Praze

1370     narození syna Jana (Zhořeleckého)

1370     proběhla svatba Václava IV. s první manželkou Johanou Bavorskou v Norimberku

1373     Karel udělil Braniborsko v léno svým synům Václavovi, Zikmundovi a Janovi (Zhořeleckému) a jejich dědicům

1375     zemřel Karlův bratr Jan Jindřich, markrabě moravský

1376     byl Václav zvolen římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem

1376     Václavova korunovace římským králem v Cáchách

1376     ustanovení o rozdělení nástupnictví mezi Karlovy syny - Václava, Zikmunda a Jana (Zhořeleckého)

1378     zemřel v Římě papež Řehoř XI., následují spory při volbě nového papeže, které vrcholí papežským schizmatem

1378     Karel IV. umírá kolem sedmé hodiny večerní na Pražském hradě na zápal plic ve věku šedesáti dvou a půl roku

1378     ve dnech 11. až 15. prosince probíhají smuteční obřady. V pohřební řeči je císař Karel IV. Lucemburský poprvé nazván Otcem vlasti s odvoláním na tradiční titul římských senátorů. Je pochován v královské hrobce chrámu sv. Víta na Pražském hradě po boku svých manželek.