Karmické vlivy určující zrození

15.04.2007 12:57

 

Pasang Jonten 
   
  
  Druhá lekárska tantra pojednáva o embriológii. Pod embriológiou chápeme vytvárania čakier, kanálov a ezoterických praxí v medicíne. V druhej tantre Vairóčana začl učiť o tom, že pri vytváraní našeho tela sa hovorí o siedmych častiach. Prvá je embriológia, druhá je analógia tela (s vonkajším svetom), tretia je anatómia, štvrtá fyziológia, piata klasifikácia rôznych druhov osobností, šieste je fungovanie karmy vo vzťahu k fyzickému telu a siedmy je proces umierania.

Predtým, ako sa budeme zaoberať embriológiou, by sme mali poznať určité podmienky, ako napríklad či je priaznivý čas na počatie dieťaťa. Sú aj určité faktory, ktoré narušujú počatie. Zaprvé je treba vedieť, aká je kvalita semena a vajíčka. Sú tu tri pododdiely: materiálne príčiny (sperma a vajíčko), ktoré vytvárajú bábätko, príčiny rozvoja a symptómy dodania. Prvé príčiny bábätka majú tiež päť poddodielov, ktoré sú všetky veľmi dôležité, ale najdôležitejšie je, aby semeno a vajíčko boli veľmi dobrej kvality.

V prechodovom stave musí byť pripravené vedomie, ktoré sa rozhodne, že sa narodí. Karma vedomia, ktoré je v prechodovom stave, v barde, musí nájsť vhodný karmický vzťah so svojimi rodičmi. Potom musia byť určité krmické príčiny, ktoré dotlačia vedomie k rodičom a nakoniec tu musí byť kvalita piatich subtílnych energií. Keď ktorýkoľvek z týchto piatich faktorov chýba, nedôjde k počatiu.                                

 
Karmické spojenie
Vedomie, ktoré blúdi v barde, v prechodovom stave, musí, aby sa mohlo zrodiť, mať s rodičmi silné karmické spojenie. Vedomie je hnané karmickou silou , aby si našlo rodičov a svoje ďaľšie zrodenie.  Karmické spojenie závisí na minulých životoch, v ktorom on bol rodič s my dieťa. Z tohoto dôvodu môže dôjsť k stretnutiu. Ale často je veľmi ťažké nájsť rodičov.

K tomu dochádza pôsobením dvoch faktorov - mocnej karmickej sily a šťastných okolností. Ak je prítomná kombinácia týchto dvoch síl, potom dôjde k stretnutiu. Ak je tu karmické spojenie, ale buď rodičia alebo dieťa nemajú naklonené šťastné okolnosti, tak sa nestretnú.

Keď k stretnutiu nedôjde, vedomie sa snaží nájsť si iné osoby, s ktorými má karmické spojenie. Sú tisíce a milióny ľudí, s ktorými má spojenie, hoci niekedy vedomie musí veľmi dlho čakať, kým k takémuto stretnutiu dôjde.

 

Vplyv barda
Z praktického hľadiska trpí väčšina žien určitou nervozitou a napätím pred, počas a po menštruácii. V tibetskej medicíne sa to nevysvetľuje len zmenami, ku ktorým dochádza  pôsobením hormónov v tele.

Je to ako čerstvý kvet, okolo ktorého je veľa múch a včiel, ktoré sú k nemu priťahované vôňou peľu. Pred menštruáciou vedomia v barde vedia, že je väčšia šanca získať ľudské zrodenie, takže mnohí, ktorí majú so ženou karmické spojenie, medzi sebou bojujú.

Takže žena môže cítiť vplyv tohto zápasu a byť veľmi nervózna.

 

Bod vstúpenia
Niektoré náuky hovoria, že vedomie v barde vstupuje skrz otcovo dýchanie. Iné hovorí, že vstupuje priamo cez pohlavné orgány otca i matky. Iné zas tvrdia, že vedomie vstupuje nosnými dierkami oboch rodičov, zvlášť pravou nosnou dierkou otca a ľavou dierkou matky. Takže je na to veľa rôznych názorov.

Avšak podľa najznámejších a najakceptovanejších učení vstupuje vedomie cez nos otca.  Keď má byť vedomie či duša mužom, vstupuje cez pravú dierku, keď ženou, cez ľavú.

 

Karmické sily
Bytosť alebo vedomie v barde vždy čaká na kontakt otca a matky. Keď sa kontakt objaví, vedomie vidí, čo sa deje. Keď však vedomie začne vstupovať do tela otca, vstúpi do stavu snu alebo tranzu a neuvedomuje si, že vstupuje vstupuje otcovým nosom. Začne sa mu niečo snívať. Keď vstupujúce vedomie je veľmi šťastný človek, bude sa mu snívať a bude mať pocit, že vstupuje do veľkého domu lebo paláca alebo kláštora alebo hôr a v tom okamžiku vstúpi cez otcovo dýchanie.

Ak je vedomie menej šťastlivé, tak v čase, keď vstupuje do tela, bude cítiť, že vstupuje do normálneho domu alebo na normálne miesto. Ak vedomie nie je moc šťastlivé, bude cítiť, že vstupuje do malej chatrče alebo jaskyne.

Keď vedomie vidí sexuálny kontakt rodičov, cíti, že sa ich dotýka a v tom okamihu začína snívať. Čím je to, že vedomie cíti, že vstupuje na krásne alebo normálne alebo nízke miesto? Je to istý druh strachu, pretože v tom istom čase sa okolo vedomia manifestujú rôzne situácie, ktoré môžu byť nepríjemné, hlučné atd., takže sa cíti, akoby sa niekde skrýval. Tieto nepríjemné a hlučné situácie sú karmické sily, ktoré tlačia vedomie k špecifickému zrodeniu, čo zas záleží od miery ”šťastných okolností” na strane vedomia. Z toho pramenia pocity vstupovania do veľmi vysokého, stredného alebo nízkeho miesta zrodenia. Pri počatí sú karmické sily veľmi dôležitým faktorom. 

Je dôležité, aby radosť otca i matky v čase spojenia bola rovnaká. Vedomie vstupuje nosom otca, dosahuje sexuálne orgány a do lona ženy vstupuje so semenom. Takže najskôr sa  vedomie zjednocuje so semenom a neskôr s vajíčkom.

Ako som už povedal, vedomie obsahuje päť subtílnych energií. Skrz ich stretnutie, najskôr so semenom a potom s vajíčkom sa stretne s piatimi hrubými elementmi, ktoré sú v nich prítomné. Táto kombinácia piatich jemných energií a piatich hrubých elementov spôsobuje reakciu, ktorá vytvára embrio. 
  
         
  Výtah z učení předaného v Merigaru,1993