Kašperk

15.08.2014 17:48

 

 

Ve slavných dobách mocného vladaře Karla IV. vzrostlo v českých zemích mnoho hradů. Mezi nimi i Kašperk, obklopený hustými hvozdy. Vypráví se, že hrad vznikl na obranu dobrých lidí před zlými silami pekelnými. Sám Karel IV. tu prý viděl boj s ďáblem. Celý příběh vypravoval své družině takto:

"Dojel jsem na mýtinu uprostřed lesa a již z dáli jsem viděl chatrč paliče uhlí. Když mě kůň dovezl poblíž, spatřil jsem starce, který se choval prazvláštním způsobem. Divoce skákal, mával do vzduchu holí a strašlivě křičel. Ale nikdo jiný nebyl vidět.

Přistoupil jsem tedy k němu a zeptal jsem se, co se děje. Uhlíř se na chvíli uklidnil a pověděl mi, že zápasí s ďáblem. Jen co to dořekl, začal znovu zběsile mávat holí.

Nebe náhle ztemnělo, zablýskalo se a ozval se třeskutý hrom.

Stařec tloukl čerta ještě usilovněji a my král český jsme se odebrali do chatrče. Učinil jsem tak v pravou chvíli, jen co jsem přivřel dveře, spustil se prudký liják a vítr skučel v korunách stromů, stejně jako v uhlířově chatrči. Snad celé peklo se přihnalo ďáblovi na pomoc.

Znenadání tma ustoupila a nastal opět slunečný den. Vyšel jsem z pastoušky a pohled, který se mi naskytl, nebyl příjemný. Starý uhlíř ležel v trávě bez hnutí, sežehlý bleskem..."

Právě tehdy se Karel IV. rozhlédl kolem a na kopci, který spatřil před sebou, nechal postavit hrad Kašperk.