Kdo byl ve skutečnosti „Ježíš Kristus“

26.04.2014 14:39

 

 

 

"...tvrzení, zastávané a tradované církví podle textu Bible, že „učení Ježíše Krista“ je originálním učením židovského Spasitele, je neudržitelné. Kritické srovnání gnostických spisů a „učení Ježíše Krista“ v Bibli plně potvrzuje domněnku o zfalšování celého učení gnostiků ve prospěch židovství a že Bible je pouze sekundárním a napodobujícím pramenem, který svaté učení podává v silně deformované podobě..."

 

Tvrzení, zastávané a tradované církví podle textu Bible, že „učení Ježíše Krista“ je originálním učením židovského Spasitele, je neudržitelné. Kritické srovnání gnostických spisů a „učení Ježíše Krista“ v Bibli plně potvrzuje domněnku o zfalšování celého učení gnostiků ve prospěch židovství a že Bible je pouze sekundárním a napodobujícím pramenem, který svaté učení podává v silně deformované podobě.
Simon Mág se svým gnostickým učením byl plagiátorsky napodoben a často citován v Bibli jako „Ježíš Kristus“, „apoštol Pavel“ nebo v jednom případě („sekera u kořene stromu“) i jako „Jan Křtitel“.
Jeho příběh, popisovaný ve Skutcích apoštolů 8,9-25, je tedy cílenou pomluvou vynikajícího mudrce – skutečného autora „učení Ježíše Krista“, které je uctíváno miliony křesťanů po celém světě.