Kdo je to?

06.04.2014 09:07
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Hoen: "Minulí i budoucí Buddhové jsou všichni jeho sluhové. Kdo je to?"

Mumon: "Když si uvědomíte, kdo to je, je to jako kdybyste potkali vlastního otce na přeplněné ulici. Nikoho se už nemusíte ptát."


Nebojuj cizí zbraní.

Nejezdi na cizím koni.

Neukazuj na cizí chyby.

Nepleť se do cizí práce.