Kdo je zednář...

26.04.2014 18:43

 

Zednář je muž, je bratr, jenž má důvěru v Božství. Setkává se s vámi na Rovině a jedná s vámi poctivě. Jeho kompasem je Pravda. Je vždy přímý. Má upřímný stisk ruky ve všem, co je Ritem. Je loyální ke svému Řádu, a ať je jakýkoliv jeho stupeň, je vždy Mistrem nad sebou.

V Lóži života nosí neposkvrněnou bílou jehněčí kůži Poctivosti. Od svého zasvěcení na Učně putuje stále rychle k Světlu Moudrosti, až konečně přijme Božské slovo průvodní, které ho přivede k nevýslovné osobnosti Věčného Svrchovaného Mistra Všehomíra.

(Překlad z návěští newyorkského. Z americké cesty přinesl br V. N. z L Národ.
Citát se velmi líbil bru Syllabovi.)