Ke ztraceným kmenům Izraele se hlásí další lidé

21.02.2016 12:09

 

V tóře i v bibli se dočteme, že Izrael měl 12, respektive 13 kmenů. Ovšem většina z nich se ztratila během vpádu Asyřanů. Jak to s nimi bylo?

To se musíme vrátit až k praotcům Izraele, k Abrahamovi, Izáku a Jákobovi, vysvětlila pro magazín Paralely Helena Bönischová z Židovského muzea v Praze: 

„Jákob měl podle tradice 12 synů a z nich vzniklo 12 kmenů izraelských. Každý kmen se jmenoval podle jednoho z Jákobových synů. Později však, když Židé po vyjití z Egypta došli na území dnešního Izraele a přidělovali si území po jednotlivých kmenech, tak kmen Josef byl rozdělen na další dva kmeny, na Efraim a Menaše, takže těch kmenů bylo vlastně 13. Z nich 12 dostalo území a poslední kmen Lévi byl vyčleněn ke kněžské službě, nedostal žádné území, ale bydlel na území všech kmenů ostatních.“ 

Kolem roku 720 před naším letopočtem došlo k přepadení severního Izraele Asyřany a v roce 721 byl severní Izrael dobyt. 10 kmenů bylo podle tradice odvlečeno do Asýrie, kde zmizely. 

„V bibli ovšem není přesně uvedeno, že by bylo odvlečeno celých 10 kmenů, naopak najdeme zmínky v dalších textech, že části některých kmenů tam zůstaly,“ upřesnila Bönischová. 

Podle ní má výraz 10 ztracených izraelských kmenů spíše náboženský než historický význam. Teorie o ztracených kmenech jsou velmi rozmanité. Jak uvádějí některé vědecky nepodložené teorie, některé ztracené kmeny prý dorazily do Ameriky a Indiáni jsou jejich potomci. Potomky ztracených židovských kmenů mají údajně být i Keltové, Irové nebo Japonci. 

„Ve 20. století se však objevila celá řada skupin žijících v různých asijských a afrických skupin, které tvrdí, že jsou potomky některého ze ztracených kmenů. V tomto směru byly prováděny výzkumy jak vědecké, tak i výzkumy rabínskými autoritami, tedy náboženské zkoumání a některé z těchto skupin byly uznány i izraelskými rabínskými autoritami,“ doplnila Bönischová. 

Problematika ztracených kmenů má občas až velmi pikantní příchuť. Jedním z těchto kmenů by mohli být Paštúni, což je etnikum žijící v Afghánistánu a Pákistánu. Jsou to muslimové, je jich asi 18 miliónů a tvoří 90 % bojovníků Talibanu. 

„Paštúni mají svoji vlastní tradici, že pocházejí z kmene Josef, respektive z těch dvou kmenů, která z kmene Josef vyšly. Tato tradice byla písemně zaznamenávána už od 10. století, a to jak v muslimských, tak i křesťanských pramenech, ale může odrážet i starší orální historii. Paštúni mají různé zvyky společné se Židy. V současnosti probíhají genetické testy zkoumající některé skupiny Paštúnů,“ uvedla Helena Bönischová z Židovského muzea v Praze. 

Co to politicky znamená, když je nějaká skupina lidí uznaná za ztracený kmen Izraele? 

„Znamená to, že okamžitě může být aplikován zákon o návratu. Jestliže kdokoliv na světě, nemusí vůbec být ze ztraceného kmene, prokáže svůj židovský původ, tak má prakticky automaticky nárok na přistěhování do Izraele a nárok na izraelské občanství. Proto je to velmi citlivá věc,“ odpověděl blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Břetislav Tureček.